27/6/12

Η Ελλάδα μπορεί να έλξει μεγάλες επενδύσεις σε όλους τους τομείς της ενέργειας

Η Ελλάδα μπορεί να είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων, το προσεχές διάστημα, δεδομένου του ενδιαφέροντος που έχει ήδη εκδηλωθεί από επενδυτές για όλους τους ενεργειακούς τομείς– ηλεκτροπαραγωγή, δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, δίκτυα διανομής πετρελαίου, κλπ, σύμφωνα με την έκθεση της Ernst & Young, με τίτλο «Power Transactions and Trends», που αφορά στις συναλλαγές και τις τάσεις στον τομέα της ενέργειας, παγκοσμίως.
 Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζεται στην έκθεση, η επίτευξη πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις τόνωσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ernst & Young, η επανεμφάνιση του φυσικού αερίου ως η προτιμώμενη πηγή καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις συγχωνεύσεις και εξαγορές στις εταιρείες παραγωγής ενέργειας και κοινής ωφέλειας.
«Ο συνδυασμός της συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας, της στενότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών και των ανισορροπιών στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου, οδήγησε σε μείωση κατά 30% του συνολικού όγκου των συμφωνιών, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2011 και κατά 16%, σε ετήσια βάση των εταιρικών συμφωνιών.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, παρουσιάστηκε μείωση της αξίας συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας, παγκοσμίως, κατά 55%, σε ετήσια βάση, κυρίως, λόγω της μειωμένης δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών και της αργής ανάκαμψης της διεθνούς οικονομίας.
Όμως, η πρόσφατη δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, αντιστάθηκε στην πτωτική τάση και οδήγησε σε αύξηση της συνολικής αξίας των συμφωνιών στον συγκεκριμένο τομέα, το πρώτο τρίμηνο του 2012, κατά 20% έναντι του τελευταίου τριμήνου του 2011.
Η συνολική αξία των συμφωνιών έφθασε τα 26 δισ. δολάρια, με την παραγωγή ενέργειας να συνεισφέρει το 63% του συνόλου, διεθνώς. Αυτό οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην τροποποιημένη προσφορά 10 δισ. δολαρίων της GDF Suez για το υπολειπόμενο μετοχικό κεφάλαιο της International Power Plc, η οποία έγινε στα τέλη Μαρτίου του 2012.
Καθώς πολλές ρυθμιστικές αρχές, διεθνώς, επικεντρώνονται στη μείωση της ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ο τομέας της ενέργειας και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει το μίγμα καυσίμου, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην καθαρή ενέργεια», αναφέρεται στην έκθεση.
«Παρά το γεγονός ότι ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο αριθμό συμφωνιών (23), κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, η αξία τους μειώθηκε κατά 36%, σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011.
Την περίοδο αυτή, οι ανανεώσιμες πηγές αγωνίζονται να ανταγωνιστούν την παραγωγή από το φυσικό αέριο. Αυτό οφείλεται στις χαμηλές τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, στις υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες και στην πρόσφατη αναδίπλωση της κυβερνητικής υποστήριξης, αλλά και της επιδότησης των καταναλωτών για την αιολική και ηλιακή ενέργεια τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.
 Η Ευρώπη συνέχισε να διαμορφώνει το διεθνές τοπίο στις συγχωνεύσεις και στις εξαγορές στον τομέα της ενέργειας και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, αντιπροσωπεύοντας το 48% του όγκου και το 71% της αξίας των συμφωνιών, μέσω προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης και διάθεσης περιουσιακών στοιχείων.
Η κρίση χρέους της ευρωζώνης και οι επιπτώσεις της στους τομείς της ενέργειας και των εταιρειών κοινής ωφέλειας, παρέμεινε στο επίκεντρο των αποφάσεων για συγχωνεύσεις και εξαγορές, με τους συμμετέχοντες να επιχειρούν να εξισορροπήσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία, την ισχυροποίηση σε βασικές τους αγορές και την ανάγκη βελτίωσης της παρουσίας τους στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αναδυόμενες αγορές.
Η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις περιοχές της Ασίας και του Ειρηνικού, η οποία ήταν έντονη, καθώς ξεπερνούσε το 70%, το τελευταίο τρίμηνο του 2011, μειώθηκε κατά 58% σε όγκο και κατά 35% σε αξία, το πρώτο τρίμηνο του 2012, καθώς η περιοχή επανήλθε σε πιο βιώσιμα (διατηρήσιμα) επίπεδα συμφωνιών.
Ο όγκος των συμφωνιών στην Αμερική παρουσίασε στασιμότητα, κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Οι επενδυτές στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, ιδιαίτερα στην Κίνα και την Ιαπωνία, πιθανότατα θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στο τοπίο των συγχωνεύσεων και εξαγορών, κατά το 2012.
Οι Κινέζοι επενδυτές έχουν δείξει τη διάθεσή τους για εξαγορές στο εξωτερικό και κάθε περαιτέρω μείωση των αποτιμήσεων στην Ευρώπη θα πυροδοτήσει το ενδιαφέρον για συμφωνίες μεταξύ των αγοραστών στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού», όπως επισημαίνεται στην έκθεση της Ernst & Young.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger