Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο όρος επιχειρηματικότητα χρησιμοποιείται πολύ συχνά σήμερα για να περιγράψει την ίδρυση μιας επιχείρησης. Δεν είναι όμως αυτό ή καλύτερα δεν είναι μόνο αυτό.

Παρότι δεν υπάρχει ένας επιστημονικά ευρέως αποδεκτός ορισμός του όρου "επιχειρηματικότητα", ωστόσο μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτόν ως την αέναη εκείνη διαδικασία που ξεκινά από μια ιδέα και καταλήγει στην ίδρυση μιας επιχείρησης, μια διαδικασία όμως που συνεχίζει και μετά την ίδρυση μιας επιχείρησης και περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα (ή τουλάχιστον πρέπει να λαμβάνουν χώρα) για να είναι η επιχείρηση βιώσιμη και αναπτυσσόμενη.

 
Powered by Blogger