27/6/12

Πάνω από 5.200 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στη Ρουμανία, συνεχίζεται η εκροή!

Η μεγάλη ελληνική επενδυτική παρουσία στη Ρουμανία, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των οικονομικό- εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών. Η συμβολή των ελληνικών επενδύσεων στη οικονομία της χώρας φαίνεται και από το γεγονός ότι ρουμανικοί οίκοι με ελληνική συμμετοχή στο κεφάλαιό τους απασχολούν σήμερα πάνω από 35.000 εργαζόμενους, ενώ πολλές από τις εταιρείες ελληνικών συμφερόντων έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό συμβάλλοντας έτσι στις εξαγωγικές επιδόσεις της Ρουμανίας.

Αυτά αναφέρονται σε έκθεση της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι, σχετικά με τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας Ρουμανίας που υπογράφει ο σύμβουλος Α' Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ι. Πασχάλης και σημειώνεται ότι μέσα στο έτος 2011 και παρά την κρίση, περισσότερες από 250 νέες εταιρίες ελληνικών συμφερόντων ιδρύθηκαν στη Ρουμανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ONRC στις 31.12.2011 υπήρχαν στη Ρουμανία 5.202 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων έναντι 4.943 στις 31.12.2010.

Μάλιστα, τα τελευταία στοιχεία του Απριλίου 2012 εμφανίζουν 5.284 ελληνικών συμφερόντων εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2012 έχουν δημιουργηθεί από ελληνικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 82 νέες εταιρείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Γραφείο Εγγραφής Εμπορικών Εταιριών της Ρουμανίας (ONRC), τα ελληνικά κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στη Ρουμανία υπερέβαιναν στις 31.12.2011 τα 1,72 δισ. ευρώ, ενώ από τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας (BNR), που ακολουθεί διαφορετική μεθοδολογία, προκύπτει ότι η αξία των ελληνικών επενδύσεων υπερβαίνει τα 3 δισ. ευρώ.

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι εκτιμά ότι η αξία των ελληνικών επενδύσεων στη Ρουμανία -εάν σε αυτές συνυπολογισθούν και οι επενδύσεις των θυγατρικών των ελληνικών οίκων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες (πχ. στην Κύπρο)- υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα σαν χώρα επενδυτής στη Ρουμανία κατατάσσεται στην 4η ή 5η θέση.

O συνολικός αριθμός των εργαζομένων σε εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στη Ρουμανία (εάν σε αυτές συνυπολογισθούν και οι εταιρείες, στις οποίες το ελληνικό μερίδιο συμμετοχής είναι κατώτερο του 30%), ανέρχεται σε πάνω από 35.000 άτομα. Η Ρουμανία πιθανότατα κατατάσσεται, σε διεθνή κλίμακα, ως αποδέκτης ελληνικών επενδύσεων, ενδεχόμενα 1η ή 2η.

Οι ελληνικές επενδύσεις, που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, είναι ιδιαίτερα ορατές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (Romtelecom, Cosmote ) καθώς και στον τραπεζικό τομέα (Bancpost, Alpha Bank, Piraeus Bank, Banca Romaneasca, Emporiki Bank, Ate Bank, Marfin Bank). Σημειώνεται ότι ως αποτέλεσμα της κρίσης οι ελληνικών συμφερόντων τράπεζες αναγκάσθηκαν να μειώσουν τα υποκαταστήματά τους αλλά αντέχουν στην κρίση. Τα συνολικά 929 υποκαταστήματα, που ανήκαν σε ελληνικών συμφερόντων τράπεζες προ της κρίσης, μειώθηκαν, εν τω μεταξύ, σε 830.

Σημαντική συνεχίζει να είναι η ελληνική επενδυτική παρουσία στον τομέα της παραγωγής τροφίμων και ποτών, στον τομέα του χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου, στον τομέα της παραγωγής προϊόντων από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών. Πολύ δραστήριες είναι επίσης οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες διατηρούν στο Βουκουρέστι μεγάλο μέρος ιδιόκτητου εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού ελπίζοντας ότι και πάλι θα επιτύχουν την υπέρ τους κατακύρωση κάποιων μειοδοτικών διαγωνισμών μεγάλων έργων υποδομής που προκηρύσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα το Ρουμανικό Δημόσιο και στους οποίους τακτικά συμμετέχουν.

Το ύψος της αξίας των ελληνικών επενδύσεων σημείωσε μέσα στο 2011 -σύμφωνα με τα στοιχεία του ONRC- πτώση κατά 222 εκ. ευρώ (11,4%) «ενώ μέχρι στιγμής δεν έγινε γνωστό σε ποιους τομείς πραγματοποιήθηκαν οι αποεπενδύσεις που προκάλεσαν τη μείωση του συνόλου των ελληνικών επενδύσεων στη Ρουμανία, καθώς η συλλογή διευκρινιστικών πληροφοριών είναι δυσχερής» όπως αναφέρει η πρεσβεία μας.

Είναι πολύ πιθανόν η μείωση αυτή να οφείλεται εν μέρει στις δραστηριότητες των ελληνικών τραπεζών στη Ρουμανία. Εικάζεται ότι οι ελληνικών συμφερόντων τράπεζες, οι οποίες με εισαγωγή κεφαλαίων από τις μητρικές τους τράπεζες, ενίσχυσαν σημαντικά την κεφαλαιακή τους βάση και τη ρευστότητά τους μέσα στο 2009 και 2010 (προφανώς πέραν του ύψους που τους είχε ζητηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας/BNR ), πιθανό να προχώρησαν μέσα στο 2011 σε διορθωτικού χαρακτήρα μειώσεις (επανεξαγωγές) των κεφαλαίων, ίσως διότι δεν είχε εξευρεθεί δυνατότητα αποδοτικής τοποθέτησής τους εντός της Ρουμανίας.

Σημειώνεται ότι μέσα στο 2009 -αν και έτος οξείας κρίσεως- σημειώθηκε θεαματική αύξηση της αξίας των ελληνικών επενδύσεων κατά 720 εκ. ευρώ (+110%). Οι ελληνικές επενδύσεις συνέχισαν παρά την κρίση αυξάνονται και μέσα στο 2010. Συγκεκριμένα μέσα στο 2010 σημειώθηκε περαιτέρω εισροή ελληνικών επενδυτικών κεφαλαίων στη Ρουμανία ύψους 570 εκ. ευρώ (+41,4%).

Οι εταιρείες ελληνικών συμφερόντων και οι ελληνικών συμφερόντων τράπεζες διατηρούν τις θέσεις τους και έδειξαν μέσα στο 2009- 2010 και 2011 αντοχή στην κρίση. Ορισμένες μάλιστα εταιρείες έχουν επενδύσει μέσα στο 2011 (συνεχίζοντας τις επενδύσεις τους και μέσα στο 2012) σημαντικά ποσά στην επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων τους (OLYMPOS στα γαλακτοκομικά, ALUMIL στο αλουμίνιο).

Εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος και κινητικότητα από πλευράς Ελλήνων επενδυτών παρατηρήθηκε στον τομέα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφίας (καλλιέργεια σιτηρών, αραβοσίτου, ηλίανθων καθώς και εκτροφή αμνοεριφίων, χοίρων κλπ). Οι υποψήφιοι επενδυτές ωστόσο αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση εκτάσεων γης μεγάλου εμβαδού, λόγω της μεγάλης τεμαχιοποίησης των γεωργικών ιδιοκτησιών μετά την αλλαγή του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος της Ρουμανίας.

Ενδιαφέρον σημειώνεται για τη δημιουργία μονάδων στον τομέα της παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων (π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, συσκευασία ξηρών φρούτων κλπ.).

Ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) συνέχισε να προκαλεί το ενδιαφέρον των Ελλήνων επενδυτών. Αρκετοί ελληνικοί οίκοι συλλέγουν πληροφορίες (απευθυνόμενοι μεταξύ άλλων και στο Γραφείο ΟΕΥ) για τις προοπτικές επενδύσεων στον τομέα της αιολικής ενέργειας και των φωτοβολταϊκών. Ωστόσο δεν έχουν μέχρι στιγμής περιέλθει στο Γραφείο ΟΕΥ στοιχεία για τυχόν επενδύσεις από ελληνικούς οίκους στη Ρουμανία στον τομέα των ΑΕΠ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger