6/6/12

164 επενδυτικά σχέδια για το επιδοτούμενο πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών" από Αττική και Αιγαίο

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα «εκσυγχρονισμός χερσαίων οδικών εμπορευματικών μεταφορών» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρείας (ΕΛΑΝΕΤ) και όπως προκύπτει από τη σχετική ανάλυση οι περισσότερες αιτήσεις έγιναν από επιχειρήσεις της Αττικής.

Σε ανακοίνωση της ΕΛΑΝΕΤ αναφέρεται ότι μετά τη στατιστική επεξεργασία των παραληφθεισών προτάσεων προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία, για τις περιφέρειες αρμοδιότητάς της (Αττική, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο):

ΑΤΤΙΚΗ
Παραληφθείσες προτάσεις: 139
Συνολικός Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός προτάσεων: 15.940.741,70 ευρώ
Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη: 11.120.194,06 ευρώ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Παραληφθείσες προτάσεις: 16
Συνολικός Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός προτάσεων: 1.708.860,52 ευρώ
Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη: 1.180.150,91 ευρώ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Παραληφθείσες προτάσεις 9
Συνολικός Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός προτάσεων: 1.274.831,00 ευρώ
Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη: 892.381,68 ευρώ.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι από την ΕΛΑΝΕΤ παραλήφθηκαν συνολικά 164 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 18.924.433,22 ευρώ και αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη 13.192.726,65 ευρώ. Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος θα ακολουθήσει το στάδιο του ελέγχου της πληρότητας των υποβληθεισών προτάσεων και έπεται η αξιολόγηση/βαθμολόγηση όσων εξ αυτών κριθούν πλήρεις από πλευράς δικαιολογητικών και επιλέξιμες από απόψεως αντικειμένου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger