6/6/12

Οι 3 κλάδου του τομέα περιβάλλοντος που είναι ιδανικοί για επενδύσεις

Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας, διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση αποτελούν τους πλέον δυναμικούς υποτομείς του τομέα του περιβάλλοντος, βάσει αποδοτικότητας και ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης, σύμφωνα με το «Στρατηγικό Σχέδιο Aνάπτυξης Eπιχειρήσεων στον Tομέα του Περιβάλλοντος» που εκπόνησε ο ΣEB στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας.

Παρά τις επιδεινούμενες χρηματοοικονομικές επιδόσεις των περιβαλλοντικών επιχειρήσεων, συνολικά ο τομέας σήμερα εμφανίζει μεγαλύτερες αντιστάσεις στην επιδεινούμενη κρίση, σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας, με προοπτικές σημαντικών επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, δίκτυα και διασυνδέσεις, ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών των αποβλήτων κ.τ.λ. μέχρι το 2020.

Με βάση το στρατηγικό σχέδιο, οι ΑΠΕ μπορούν να αποτελέσουν έναν από τους επιχειρηματικούς πυλώνες που θα οδηγήσουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσα από τη μεγαλύτερη διείσδυση στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο. Αντίστοιχα, η διαχείριση αποβλήτων και η ανακύκλωση πρέπει να επικεντρωθούν στη διατήρηση του μεγέθους και της θέσης στην εγχώρια αγορά, με ενίσχυση των συμβιωτικών πρακτικών άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διαφοροποίηση των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, την ενσωμάτωση υψηλής προστιθέμενης αξίας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών του τομέα περιβάλλοντος εκτιμάται σε περίπου 4,4 δισ. ευρώ που δημιούργησαν περίπου 1.960 επιχειρήσεις, ενώ, κατά τη δεκαετία 2000-2010, γνώρισε σημαντική ανάπτυξη, εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4%, καλύτερο κατά 1,6% από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger