10/5/12

Διευκρινίσεις από το ΥΠΑΑΝ για τις αιτήσεις υπαγωγής στον Επενδυτικό Νόμο

Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Α.), θα ενημερωθούν μέσω ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε.Α. www.ependyseis.gr, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι φορείς που έχουν υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 και τα αιτήματα αυτά εκκρεμούν.

Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και διευκρινίζεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους φορείς να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης έως τις 11 Ιουλίου 2012.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό, και για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού η βεβαίωση ολοκλήρωσης γίνεται με το πρακτικό σύνδεσης με τη ΔΕΗ. Για λοιπά επενδυτικά σχέδια, η βεβαίωση γίνεται με αντίστοιχα παραστατικά και εφ’ όσον αυτά δεν εκδίδονται, με υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου του φορέα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάζουν τις αιτήσεις με τη σειρά που υποβάλλονται και θα τις εισάγουν στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές και μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αίτησης θα εκδοθούν οι αποφάσεις για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger