13/4/12

Συνεχίζεται το πρόγραμμα "Επιστημονική υποστήριξη νέων αγροτών" από τη Γ.Γ. Νέας Γενιάς

H Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς συνεχίζει το πρόγραμμα «Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών», φέρνοντας τους νέους αγρότες σε επαφή με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και αποβλέποντας σε συνεργασίες που εισάγουν νέες ιδέες, μεθόδους και τεχνικές σε όλα τα στάδια της αγροτικής παραγωγής, με κεντρικούς στόχους την τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη των νέων αγροτών, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Η ΓΓΝΓ στα πλαίσια του προγράμματος «Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών» καλεί Ν.Π.Δ.Δ. Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι.), τα οποία θα συνεργαστούν με Ενώσεις Νέων Αγροτών. Ειδικότερα, καλούνται τα Ν.Π.Δ.Δ. Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν μέχρι δύο προτάσεις για επιχορήγηση που θα αφορούν στις θεματικές ενότητες του Προγράμματος και οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στην αντιμετώπιση πρακτικών αναγκών των Νέων Αγροτών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης είναι η συνεργασία των Ν.Π.Δ.Δ. Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι) με τουλάχιστον μία Ένωση Νέων Αγροτών. Κάθε Ένωση Νέων Αγροτών μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία πρόταση.

Η περίοδος υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος θα είναι 1 Σεπτεμβρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2013.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις εξής θεματικές ενότητες:
  • Έκδοση επιχειρηματικών οδηγών (αγροδιατροφικού τομέα).
  • Έκδοση οδηγών ορθών πρακτικών.
  • Παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για τη μεσογειακή διατροφή σε επίπεδο Περιφέρειας,().
  • Καινοτόμες μορφές και μέθοδοι καλλιέργειας (πχ καλλιεργητικές φροντίδες).
  • Γνώση και εξοικείωση στη χρήση ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών).
  • Πρωτοπόρες μέθοδοι προώθησης και πώλησης των προϊόντων.( όπως νέες συσκευασίες, λογότυπα, e-marketing, websites, social media,κλπ).
  • Εξαγωγικές επιχειρηματικές πολιτικές και πρακτικές.
  • Βασικές αρχές συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  • Οργάνωση και διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
  • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των αγροτών για σύγχρονες μορφές συνεργατισμού, κλπ.
Περισσότερα για την πρόσκληση της ΓΓΝΓ μπορείτε να βρείτε εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger