18/4/12

Νέο πρόγραμμα του Ευρωκοινοβουλίου για την καινοτομία μέσω σύμπραξης επιχειρήσεων και εκπαίδευσης!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πιλοτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "Συμμαχίες Γνώσης" (Knowledge Alliances).

Πρόκειται για δομημένες συμπράξεις με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας μέσω της συνεργασίας επιχειρήσεων και ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της "Ένωσης Καινοτομιών", (Innovation Union), η οποία απτελεί σημαντική πρωτοβουλία της Στρατηγικής της Ευρώπης 2020.

Επιλέξιμοι φορείς είναι ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικά ιδρύματα, κέντρα κατάρτισης, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και εθνικοί ή περιφερειακοί οργανισμοί.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 28η Ιουνίου 2012.

Το κείμενο του οδηγού του προγράμματος και τα έντυπα της αίτησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/education.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger