18/4/12

Αναβαθμίζεται η πλατφόρμα του StartupGreece με 180.000 ευρώ!

Μια ειδική πρόσκληση για την αναβάθµιση και επέκταση της Διαδικτυακής Συνεργατικής Πλατφόρµας "StartupGreece" απηύθυνε το ΕΠΑΝ ΙΙ στη Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΥΠΑΑΝ), ύψους 180.000 ευρώ.

Το StartupGreece, ως γνωστόν, είναι μια διαδικτυακή κοινότητα που σχεδιάστηκε και λειτουργεί από το ΥΠΑΑΝ με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του δυνητικού και του εν ενεργεία επιχειρηματία. Στην πλατφόρμα παρέχεται ενημέρωση και δυνατότητα ενεργού επικοινωνίας των συμμετεχόντων, βάσει ενός πρότυπου μοντέλου συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με ενεργό συμμετοχή ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών.

Η πράξη «Αναβάθμιση και επέκταση της Διαδικτυακής Συνεργατικής Πλατφόρμας StartupGreece” θα περιλαμβάνει ενέργειες αναβάθμισης της υπάρχουσας διαδικτυακής πλατφόρμας και λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες αναγκαίες για την περεταίρω ανάπτυξη και βελτίωση της, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, τη θετική διαχείριση των οικονομικών αλλαγών και την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και καινοτομίας των νέων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα αντικείμενο της πράξης αφορά:
  • τεχνική υποστήριξη και ανάπτυξη της υποδομής της υπάρχουσας διαδικτυακής πλατφόρμας StartupGreece
  • ενέργειες προώθησης και προβολής της με χρήση των νέων εργαλείων που παρέχει το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
  • δράσεις πληροφόρησης προς τους δυνητικά ωφελούμενους
  • ενημέρωση των Στελεχών του Δικαιούχου, σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, προκειμένου να διαχειρίζονται τα εξειδικευμένα ερωτήματα των επισκεπτών της πλατφόρμας.
Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης πρόσκλησης ανέρχεται σε 180.000 ευρώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger