16/3/12

Στο ΕΠ "Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού" εντάχθηκε πρόγραμμα ενίσχυσης της εξωστρέφειας και κατάρτισης των εργαζομένων!

Εντάχθηκε η πράξη "Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε Θέματα Εξωστρέφειας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης", στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

Όπως αναφέρεται στην απόφαση που υπογράφει ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα Ε. Πατεράκης, ''στην κρίσιμη φάση που διανύει η ελληνική οικονομία, η ενθάρρυνση των εργαζομένων και η επιτυχής αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που προσφέρονται για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων με εξωστρεφή δραστηριοποίηση, προϋποθέτει καλή γνώση των παραγόντων και των αδυναμιών που επηρεάζουν την εξωστρέφειά τους. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα διεθνοποίησης είναι η έλλειψη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.


Για τον λόγο αυτό, καταρτίστηκε η συγκεκριμένη πράξη με στόχο την κατάρτιση των εργαζομένων για την ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής''.

Η πράξη αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς τους στις μεταβολές, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Για την πανελλαδική κάλυψη της διάγνωσης των αναγκών του έργου και ειδικά για την προτεινόμενη πράξη, η ΕΕΔΕ έχει συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με τους καθ' ύλη αρμόδιους φορείς για την εξωστρέφεια: Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ). Για την εξασφάλιση δομών πανελλαδικά, σε περιφέρειες όπου η ΕΕΔΕ δεν έχει ίδιες δομές, θα συνεργαστεί με πιστοποιημένες δομές σε όλες τις περιφέρειες της χώρας αλλά και Επαγγελματικές οργανώσεις, Συνδέσμους, Επιμελητήρια και άλλους συναφείς φορείς με τους οποίους έχει υπογράψει διαρκές μνημόνιο συνεργασίας.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της πράξης είναι περίπου δύο χρόνια, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 2.028.922 ευρώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger