16/3/12

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα δανειοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Τράπεζα Πειραιώς και το ΕΤΕΑΝ!

Τη στήριξη των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με τη χορήγηση χαμηλότοκων μακροπρόθεσμων δανείων, στο πλαίσιο της Δράσης «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά» και σε συνεργασία με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, συνεχίζει η Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Στη Δράση θα ενταχθούν επιχειρήσεις που τα επενδυτικά τους σχέδια προωθούν την καινοτομία ή/και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα.Ειδικότερα, επιλέξιμα στη Δράση είναι τα επενδυτικά σχέδια του τομέα εφοδιαστικής αλυσίδας, επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων δεύτερης μεταποίησης ειδών διατροφής (κυρίως βιολογικών), όσων χαρακτηρίζονται με ονομασία προέλευσης και όσων αποτελούν χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα, καθώς και επενδυτικά σχέδια καινοτομικού χαρακτήρα από τεχνολογικά προηγμένες επιχειρήσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.

Τα συνολικά κεφάλαια που θα διατεθούν ανέρχονται σε 150 εκατ. ευρώ και προέρχονται από τη συνεπένδυση διαθεσίμων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (50 εκατ. ευρώ) και της Τράπεζας Πειραιώς (100 εκατ. ευρώ).

Η χρηματοδότηση γίνεται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και σταθερό επιτόκιο, για όλη τη διάρκεια του δανείου, 4,53% (πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, για το μέρος των κεφαλαίων που προέρχεται από την Τράπεζα). Ο χαμηλότοκος δανεισμός επ’ ωφελεία των επιχειρήσεων προκύπτει ως αποτέλεσμα της συνεπένδυσης κεφαλαίων, με προνομιακό επιτόκιο από την Τράπεζα Πειραιώς και με μηδενικό επιτόκιο από το ΤΕΠΙΧ.

Πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση για το πρόγραμμα δίνονται από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς ή στο τηλέφωνο 18 2 18.

«Μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger