22/3/12

Σε διαβούλευση ακόμη η Νέα Δράση Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, τον Απρίλιο η προκήρυξη!

Σε διαβούλευση βρίσκεται ακόμη η Νέα Δράση για την Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Συγκεκριμένα, το νέο πρόγραμμα 500 εκ. ευρώ που θα διοχετευθεί για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βρίσκεται σε διαβούλευση από τις Περιφέρειες στις οποίες "μοιράστηκε" το ποσό προς αξιοποίηση.

Το πιο πιθανό είναι να έχει τη μορφή επιδοτήσεων με ιδιωτική συμμετοχή, όπως και τα παλιότερα προγράμματα. Επίσης, από κάποιες περιφέρειες προτάθηκε να έχει τη μορφή ταμείου εγγυοδοσίας για χρηματοδότηση μέσω μόχλευσης κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα και με τη βοήθεια των κονδυλίων του ΕΣΠΑ (στα πρότυπα του ΕΤΕΑΝ).


Το γενικό πλαίσιο που έχει τεθεί είναι οτι το νέο πρόγραμμα θα αναφέρεται στις θεματικές ενότητες μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών και δίνει έμφαση στους δυναμικούς κλάδους δραστηριότητας με υψηλή προστιθέμενη αξία, που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομικότητα και αυξημένη χρήση νέων τεχνολογιών, οι οποίοι θα δώσουν την ζητούμενη ώθηση στην περιφερειακή οικονομία.

Οι επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων αφορούν σε κτίρια και εγκαταστάσεις – μηχανολογικό εξοπλισμό – εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας – συστήματα αυτοματοποίησης – δικαιώματα τεχνογνωσίας κλπ.

Δεν θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η αγορά γης, ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός και οι λειτουργικές δαπάνες.

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στον Απρίλιο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger