22/3/12

Οι 79 δράσεις για την επιχειρηματικότητα στο νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή!

Κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα μέτρα βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 79 δράσεις για την άρση των σημαντικότερων εμποδίων που υπάρχουν για την επιχειρηματικότητα και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης από το τρίτο τρίμηνο του 2011 και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2012.

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - νέα εταιρική μορφή - σήματα - μεσίτες ακινήτων - ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας και άλλες διατάξεις», ορίζεται ότι οι τομείς στους οποίους θα υπάρξουν παρεμβάσεις ειναι οι εξής:

• Σύσταση επιχείρησης
• Εγκατάσταση επιχείρησης
• Εργασιακά – Ασφαλιστικά θέματα
• Μεταφορές α. Εγχώριες μεταφορές β. Διασυνοριακές μεταφορές (εισαγωγές) γ. Διασυνοριακές μεταφορές (εξαγωγές)
• Προβλήματα στη λειτουργία των αγορών
• Συναλλαγές με το δημόσιο/ανάληψη κρατικών προμηθειών
• Φορολογία
• ΕΣΠΑ 2007-2013
• Έρευνα/Καινοτομία
• Λύση/Εκκαθάριση επιχείρησης

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, «η πλέον ριζοσπαστική και ρηξικέλευθη ρύθμιση είναι η θεσμοθέτηση ενός νέου εταιρικού τύπου, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που ανατρέπει τα έως τώρα δεδομένα στην επιχειρηματική δράση, η οποία έχει εμπορικό σκοπό και ελάχιστο κεφάλαιο ενός (1) ευρώ και της οποίας η σύσταση θα είναι πιο ευέλικτη και σύγχρονη από αυτήν της ανώνυμης εταιρίας, ενώ θα μπορεί να συσταθεί και ως μονοπρόσωπη».

Στόχος του υπουργείου με αυτό το νομοσχέδιο είναι να καλυφθεί, μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το πλήρες φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (στον πλήρη κύκλο ζωής των επιχειρήσεων), από την σύσταση μιας επιχείρησης, έως το κλείσιμό της ή την εκκαθάριση των περιουσιακών της στοιχείων.

Αλλαγές στο νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις

Με το νομοσχέδιο προωθούνται αλλαγές στο ν. 3894/2010 για τις στρατηγικές επενδύσεις. Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι εξής:

1) Μειώνονται τα ποσοτικά όρια των προϋποθέσεων υπαγωγής Στρατηγικών Επενδύσεων και επιδιώκεται η πλήρης αντικειμενικοποίησή τους. Ταυτόχρονα, προστίθενται ευνοϊκότερες διατάξεις για τις βιομηχανικές επενδύσεις.


Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες διατάξεις επαναπροσδιορίζεται η έννοια της στρατηγικής επένδυσης, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής του ν.3894/2010, ενώ επιδιώκεται η πλήρης αντικειμενικοποίηση των προϋποθέσεων ένταξης.

α) Ειδικότερα, αναπροσαρμόζονται τα όρια του συνολικού κόστους των επενδύσεων που ορίζονται ως στρατηγικές, και διαμορφώνονται πλέον αντί για 200.000.000 ευρώ σε 100.000.000 ευρώ, ή σε 40.000.000 ευρώ με τη παράλληλη δημιουργία τουλάχιστον 120 θέσεων εργασίας (αντί για 75.000.000 ευρώ και 200 θέσεων εργασίας), ενώ ορίζεται εφεξής ως στρατηγική η επένδυση που δημιουργεί άνω των 150 νέων θέσεων εργασίας (αντί των 250 που προβλέπονται σήμερα).

β) Επιπλέον, εισάγεται ειδική κατηγορία στρατηγικής επένδυσης, στον τομέα της βιομηχανίας, εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων. Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό κόστος της επένδυσης πρέπει να είναι άνω των 15.000.000 ευρώ, ποσό που προσιδιάζει στα πραγματικά μεγέθη του κλάδου της βιομηχανίας και απηχεί την κεντρική πολιτική επιλογή για την ενίσχυση της κατασκευής σύγχρονων βιομηχανικών και παραγωγικών υποδομών στη χώρα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στη δημιουργία αυτόνομης ανάπτυξης.

γ) Θεσπίζεται νέο κριτήριο υπαγωγής για τις επενδύσεις άνω των 3.000.000 ευρώ, οι οποίες προωθούνται μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος Jessica.

Η εταιρεία με κεφάλαιο... 1 ευρώ

Στο τμήμα για την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ διευκρινίζεται ότι προβλέπεται η εισαγωγή της δυνατότητας «κεφαλαίου του 1 ευρώ», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν, κατά τη σύσταση της εταιρίας ή και μεταγενέστερα, να ορίσουν οποιοδήποτε υψηλότερο μέγεθος κεφαλαίου. Το «κεφάλαιο του 1 ευρώ» έχει νομοθετηθεί για τις ΕΠΕ σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, αλλά αποτελεί και χαρακτηριστικό της μελετώμενης Societas Privata Europaea (ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία).

Το «κεφάλαιο του 1 ευρώ» απλοποιεί τη σύσταση των εταιριών, κάτι που είναι αυτοτελές ζητούμενο, δεν δικαιολογείται όμως μόνο από την απλοποίηση αυτή. Στην πραγματικότητα το νόημα του «κεφαλαίου του 1 ευρώ» είναι από τη μια μεριά να επισημάνει προς τους συναλλασσομένους ότι δεν πρέπει να επαφίενται στην προστασία «δια του κεφαλαίου» (λίγο διαφέρει το κεφάλαιο του 1 ευρώ από το κεφάλαιο των 4.500 ευρώ) και από την άλλη να δώσει την ευκαιρία στο νομοθέτη να προβλέψει εναλλακτικούς μηχανισμούς προστασίας των δανειστών, δυνητικούς ή και υποχρεωτικούς.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger