21/3/12

Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο για την επιχειρηματικά φιλική Ελλάδα!


Στη Βουλή κατέθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης το πολυνομοσχέδιο που προβλέπει την ολική άρση του καμποτάζ, επιφέρει βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, θεσπίζει μια νέα εταιρική μορφή, την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, τροποποιεί το θεσμικό πλαίσιο του σήματος προϊόντων και υπηρεσιών, ρυθμίζει το ζήτημα των μεσιτών ακινήτων και καλύπτει κενά της υφιστάμενης νομοθεσίας για θέματα όπως το καθεστώτος των αγορανομικών κυρώσεων.


Ειδικότερα, όσον αφορά στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης όλες οι αδειοδοτικές αρχές θα υποχρεούνται να αναρτούν στο διαδικτυακό τους τόπο όλες τις άδειες, αποφάσεις, εγκρίσεις καθώς και τα αναγκαία προς αδειοδότηση πιστοποιητικά, οι δε αδειοδοτούσες αρχές θα διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο συνδέεται με τη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ, ενώ τέλος οι αιτήσεις αδειοδότησης θα υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά και διακινούνται ομοίως ηλεκτρονικά ανάμεσα στις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επαναπροσδιορίζεται η έννοια της στρατηγικής επένδυσης του Ν. 3894/2010, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής του fast track, ενώ επιδιώκεται η πλήρης αντικειμενικοποίηση των προϋποθέσεων.

Αναπροσαρμόζονται τα όρια του συνολικού κόστους των επενδύσεων που ορίζονται ως στρατηγικές και διαμορφώνονται πλέον αντί για διακόσια είκοσι εκατομμύρια ευρώ σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια ευρώ, ή σαράντα εκατομμύρια ευρώ με την παράλληλη δημιουργία εκατόν είκοσι θέσεων εργασίας. Παράλληλα, ορίζεται εφεξής ως στρατηγική επένδυση, και η επένδυση που δημιουργεί πάνω από εκατόν πενήντα θέσεις εργασίας, αντί των διακοσίων πενήντα, που προβλέπονταν μέχρι σήμερα.

Επιπλέον εισάγεται ειδική κατηγορία στρατηγικής επένδυσης, στον τομέα της βιομηχανίας ο οποίος αποτελεί βασική υψίστη προτεραιότητα για την οικονομία και το νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, εντός ήδη οργανωμένων βιομηχανικών περιοχών. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό κόστος της επένδυσης πρέπει να είναι πάνω από 15 εκατ. ευρώ, ποσό που στην ουσία ανταποκρίνεται στα πραγματικά μεγέθη του κλάδου της βιομηχανίας.

Ακόμη, συντομεύεται ο χρόνος που ορίζεται από το νόμο για την έκδοση των σχετικών αδειών από 60 σε 45 ημέρες, ενώ μειώνεται το ποσοστό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ώστε να ανταποκρίνεται στις περιορισμένες δυνατότητες του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Τέλος, τροποποιείται το καταστατικό της Ιnvest in Greece.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger