23/3/12

Ακόμη 89 προτάσεις εντάχθηκαν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα DIGI-RETAIL!

89 νέα επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν στη δράση «digi-retail» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», η οποία αφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της λιανικής.

Τα 89 νέα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 3,9 εκατ. ευρώ και η συνολική επιχορήγηση (δημόσια δαπάνη) που εγκρίθηκε ανέρχεται σε 2,2 εκατ. ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στη δράση «digi-retail» από τις αρχές Ιουλίου έως σήμερα ανέρχονται σε 1.956 και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 89 εκατ. ευρώ.

H αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε από τις Περιφέρειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (615 εντάξεις σχεδίων έως σήμερα) και συνεχίστηκε με την Περιφέρεια Αττικής (716 εντάξεις), την Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης (480), την Περιφέρεια Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (84) και την Περιφέρεια Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (61). Η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων από ολόκληρη την Ελλάδα είναι σε εξέλιξη και ακολουθούν εντός των επόμενων εβδομάδων πρόσθετες εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων από όλες τις Περιφέρειες.

Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» διατίθενται συνολικά πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τη συνδρομή πόρων όλων των ΠΕΠ και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από εθνικούς πόρους.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger