28/3/12

Από Δευτέρα 2/4 ο νέος κύκλος υποβολής προτάσεων στον Επενδυτικό Νόμο για επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές!

Από τη Δευτέρα και για ένα μήνα θα γίνονται δεκτές για το ένα κομμάτι του Επενδυτικού Νόμου, αυτό των λεγόμενων «γενικών καθεστώτων»: Γενική Επιχειρηματικότητα, Περιφερειακή Συνοχή και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Λειτουργεί με τη νέα του μορφή για δεύτερο συνεχή χρόνο και θα δεχθεί ξανά προτάσεις τον Οκτώβριο (οι μεγάλες επενδύσεις άνω των 50 δισ. ευρώ μπορούν να υποβάλλονται συνεχώς). Διαθέτει μία σειρά από επενδυτικά κίνητρα: επιχορηγήσεις κεφαλαίου, φοροαπαλλαγές, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και ευνοϊκή τραπεζική δανειοδότηση μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ. [για τη γενική κατηγορία των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων (άνω των 50 εκατ.). Ο νόμος ήρθε τις προηγούμενες ημέρες στην επικαιρότητα από το σκάνδαλο χρηματισμού υπαλλήλων της αρμόδιας διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Χθες μάλιστα ανακοινώθηκε η τοποθέτηση του νέου Γενικού Διευθυντή αλλά και νέων επικεφαλείς στις Διευθύνσεις Έγκρισης και Ελέγχου, Εκταμιεύσεων, Αξιολόγησης και Φορολογικών Κινήτρων. Τα λεφτά είναι πολλά. Και φέτος, όπως κάθε χρόνο (αν υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον) μπορούν να ενταχθούν επενδύσεις που θα επιδοτηθούν με 1 δισ. ευρώ περίπου και θα λάβουν φοροαπαλλαγές σε βάθος 10ετίας άνω των 2 δισ. ευρώ. Τα λεφτά δεν θα διατεθούν φέτος. Θα δοθούν κατά την υλοποίηση των σχεδίων από το τέλος του έτους. Ο νέος επενδυτικός νόμος (3.908/2011) έχει προκαθορισμένο ετήσιο προϋπολογισμό και σταθερές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων(Απρίλιος και Οκτώβριος).

Τα τρία γενικά καθεστώτα είναι αυτά της γενικής επιχειρηματικότητας, περιφερειακής συνοχής και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Υπάρχουν και τα ειδικά καθεστώτα (νεανικής επιχειρηματικότητας, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, των ολοκληρωμένων πολυετών επενδυτικών σχεδίων και των σχεδίων συνέργειας και δικτύωσης) για τα οποία τρέχουν άλλες ημερομηνίες.

Τι πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος επενδυτής:

-Ο νέος επενδυτικός νόμος (3908/2011) έχει προκαθορισμένο ετήσιο προϋπολογισμό και «ταβάνι» ενισχύσεων. Εισάγει νέα διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων με τη θεσμοθέτηση Εθνικού Πιστοποιημένου Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών, έχει σταθερές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων (Απρίλιος και Οκτώβριος) και στοχεύει στην πράσινη ανάπτυξη, την επιχειρηματική καινοτομία, τη νεανική επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή.

-Ο υποψήφιος επενδυτής θα εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και θα λαμβάνει προσωπικό κωδικό. Θα υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα εκτυπώνει την αίτηση.

-Θα υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στην έδρα κάθε περιφέρειας. Θα λειτουργεί υποδοχή που θα κάνει τον τυπικό προέλεγχο του φακέλου, θα ακολουθεί ο προέλεγχος. Και θα δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες.

-Κάθε φάκελος θα ελέγχεται και θα αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του από δύο τυχαίους επιλεγμένους αξιολογητές. Θα δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με τη βαθμολογία τους. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 10 ημέρες.

-Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατ΄ αρχήν ηλεκτρονικά (www.mindev.gov.gr, www.investingreece.gov.gr, www.ependyseis.gr ), και κατόπιν σε έντυπη μορφή στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αίτησής του μέσω Διαδικτύου.

-Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών υποχρεούνται να πληροφορούν τους ενδιαφερόμενους όχι μόνο για το νόμο αλλά και για όλα τα επενδυτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger