28/2/12

Μετατρέψτε μια επιχειρηματική ιδέα σε business concept για μια επιτυχημένη επιχείρηση!


Ιδέες έχουμε όλοι μας, στην καθημερινότητά μας και στη δουλειά μας. Οι ιδέες αυτές όμως είναι και κατάλληλες για να αξιοποιηθούν εμπορικά και να αποτελέσουν τον κορμό για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης;

Πολλοί είναι αυτοί (σε μεγάλο βαθμό και στη χώρα μας) που λόγω επιχειρηματικού πνεύματος ιδρύουν νέες επιχειρήσεις με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση μιας ιδέας. Η ιδέα όμως από μόνη της δε φθάνει, καθώς πρέπει να μπορεί να μετουσιωθεί σε επιχειρηματικό concept. Ακόμη και με το κατάλληλο επιχειρηματικό concept όμως, δεν είναι αρκετό για να στηθεί και να αναπτυχθεί μια νέα επιχείρηση.

Από την ιδέα στο business concept
Τρία είναι τα βασικά στάδια που πρέπει να περάσουμε "επιτυχώς" προκειμένου να φθάσουμε στο σημείο να είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε την επιχείρηση ή να αναπτύξουμε τη νέα μας δραστηριότητα.

Η ακολουθία είναι η εξής: επιχειρηματική ιδέα > επιχειρηματική ευκαιρία > επιχειρηματικό concept

Εξηγούμε: επιχειρηματική ιδέα είναι η απλή ιδλεα, η οποία μας έρχεται καθημερινά μετά από σκέψη ή αυθόρμητα, κατά τη διάρκεια της καθημερινότητάς μας ή της δουλειάς μας. Συνήθως, αφορά μια λύση σε ένα υφιστάμενο πρόβλημα. Κάποιες φορές μπορεί όντως να είναι μια καινοτόμα ιδέα που αφορά κάτι καινούριο, που θα βελτιώσει κάτι υπάρχον.


Επιχειρηματική ευκαιρία είναι όταν μπορούμε να μετατρέψουμε την ιδέα (την επιχειρηματική ιδέα μας) σε κάτι εμπορικά αξιοποιήσιμο. Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό αν σκεφτούμε τη διαφορά ανάμεσα σε έναν εφευρέτη-ερευνητή και σε έναν επιχειρηματία: ο εφευρέτης μπορεί να με την έρευνά του να δημιουργήσει ένα νέο προϊόν ή μια νέα διαδικασία, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα οτι μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά από μόνο του. Ο επιχειρηματίας θα προχωρήσει το νέο αυτό προϊόν ή διαδικασία ακόμη παραπέρα, διαβλέποντας αν αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά: μπορεί να το μετατρέψει σε προϊόν προς πώληση; Σε ποιούς θα μπορούσε να το πουλήσει; Πώς;

Έχοντας περάσει από τα προηγούμενα 2 στάδια με επιτυχία, μπορούμε να φθάσουμε στο business concept, λίγο πριν δηλαδή την γραμμή εκκίνησης για την ανάπτυξη της επιχείρησης ή της νέα δραστηριότητας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να τεστάρουμε την επιχειρηματική ευκαιρία με οικονομικούς όρους. Εξηγούμε: ναι, η νέα αυτή εφεύρεση μπορεί να γίνει προϊόν και να το πουλήσουμε σε ένα κοινό που ενδιαφέρεται για να ικανοποιήσει τη σχετική ανάγκη. Υπάρχει όμως οικονομική βιωσιμότητα; Δηλαδή, μπορούμε να παράγουμε το προϊόν μαζικά με λογικό κόστος; Μπορούμε να το πουλήσουμε σε μια τιμή που θα το κάνει ελκυστικό στο κοινό για να το αγοράσει; Θα μας αποφέρει τελικά κέρδος μακροπρόθεσμα αυτή η νέα δραστηριότητα; Αν απαντήσουμε με ορθολογικό τρόπο σε αυτά τα ερωτήματα, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο business concept και είμαστε έτοιμοι να το προχωρήσουμε και να το θέσουμε προς υλοποίηση.

Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα, θα πρέπει να σκεφθούμε και καθορίσουμε τα παρακάτω 5 στοιχεία:
  1. η αγορά / οι πελάτες: ποιοί είναι και πόσοι; Ποιά τα χαρακτηριστικά τους (ηλικία, περιοχή, μόρφωση, φύλο, εισόδημα);
  2. προϊόν / υπηρεσία: ποιά ειναι τα χαρακτηριστικά; Υπάρχει καινοτομία; Υφίσταται διαφοροποίηση σε σχέση με άλλα υπάρχοντα προϊόντα ή υπηρεσίες;
  3. τιμή: σε ποια τιμή θα προσφέρουμε το προϊόν; Χαμηλή τιμή για να προσελκύσουμε τη μεγάλη μάζα; Υψηλή τιμή γιατί είναι κάτι καινοτόμο και διαφοροποιημένο;
  4. προώθηση: πως θα προωθήσουμε το προϊόν πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά; Υπάρχουν περιορισμοί (νομικοί, κοινωνικοί κλπ);
  5. διανομή: μέσω ποιών καναλιών θα πουλήσουμε; Μέσω καταστημάτων, απευθείας πωλήσεων ή μέσω διαδικτύου; Μήπως χρειάζεται συνδυασμός των παραπάνω;
Για όλα τα παραπάνω, πρέπει να δούμε το κόστος και το αντίστοιχο έσοδο, ώστε η νέα μας δρααστηριότητα να είναι επικερδής μακροπρόθεσμα (μετά δηλαδή την απόσβεση της όποιας αρχικής επένδυσης).

Ουσιαστικά, με βάση τις παραπάνω απαντήσεις, για να καταλήξουμε στο business concept, απαντάμε στο εξής θεμελιώδες ερώτημα: υπάρχουν πελάτες που είναι θέλουν και μπορούν να αγοράσουν το προϊόν μας;

Αν ναι, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υλοποίηση!

Επόμενο βήμα η κατάρτιση ενός business plan!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger