29/2/12

Μείωση των επενδύσεων στη βιομηχανία προβλέπεται το 2012 στην Ελλάδα!

Μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας στη μεταποίηση το 2012 κατά 5,6%, εντονότερη δηλαδή σε σύγκριση με την αντίστοιχη των τελευταίων προβλέψεων για το 2011, προβλέπει σε μελέτη του το ΙΟΒΕ επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι τα περιθώρια προσδοκιών ανάκαμψης της επενδυτικής δραστηριότητας είναι εξαιρετικά στενά κάτω από το υπάρχον, αλλά και προβλεπόμενο, δυσμενές οικονομικό κλίμα.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στις διαθέσιμες πηγές χρηματοδοτήσεων για επενδύσεις, οι διαδικασίες ανταλλαγής ομολόγων και αποτίμησης των ακινήτων που διαχειρίζονται οι τράπεζες, έχουν επιπτώσεις και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν σημαντικά τον τραπεζικό δανεισμό.

Επιπλέον, οι παρεχόμενες ενισχύσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) θα κινηθούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα για τρίτο συνεχόμενο έτος, το 2012, ενώ παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην εκταμίευσή τους για επιλεγμένα προς χρηματοδότηση επενδυτικά σχέδια.

Ως εκ τούτου, η ροή χρηματοδοτικών πόρων προς τις επιχειρήσεις για επενδύσεις το 2012 περιβάλλεται από πολλές αβεβαιότητες και θα είναι κατά πάσα πιθανότητα χαμηλή. Επομένως, δημιουργούνται σημαντικά προσκόμματα στις δυνατότητες προγραμματισμού και μακρόπνοου επενδυτικού σχεδιασμού, κυρίως των μικρότερων επιχειρήσεων.

Σε κλαδικό επίπεδο, εκτός από τα Τρόφιμα- Ποτά - καπνός (12,2%), όπου αρχικά αναμένεται επενδυτική επέκταση από τις επιχειρήσεις του κλάδου, στους υπόλοιπους εξεταζόμενους κλάδους προβλέπεται πτώση των επενδυτικών δαπανών το 2012. Συγκεκριμένα, η υποχώρηση της δαπάνης για επενδύσεις το 2012 προβλέπεται εντονότερη στην Κλωστοϋφαντουργία (-92,9%) και μικρότερη στα Μη μεταλλικά Ορυκτά (-22,7%) και στους Λοιπούς Κλάδους (-25,5%). Πτωτικά, αν και ηπιότερα σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις, αναμένεται να κινηθεί η επενδυτική δραστηριότητα το 2012 και στην Ένδυση-Υπόδηση, ακολουθώντας την υπάρχουσα τάση του κλάδου (-4,4%), αλλά και στα Χημικά (-9,9%).

Οι αρνητικές προβλέψεις των εγχώριων μεταποιητικών επιχειρήσεων έρχονται σε αντίθεση με την πορεία του επενδυτικού κλίματος στο διεθνές περιβάλλον, τόσο στην ΕΕ, όσο και την Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις προεξοφλούν αρνητικά και το 2012 στην επενδυτική τους δραστηριότητα τις επιπτώσεις της κρίσης χρέους της χώρας και της οικονομικής ύφεσης, οι ευρωπαϊκές μεταποιητικές επιχειρήσεις προβλέπουν άνοδο των επενδύσεών τους κατά 7,5% στην ΕΕ και κατά 6,3% στην Ευρωζώνη. Εκτός της Ελλάδας, η Πορτογαλία, η Πολωνία και η Λετονία επίσης προβλέπουν πτώση στην επενδυτική τους δραστηριότητα το 2012.

Σε ό,τι αφορά τέλος τις προβλέψεις της έρευνας Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2011 για το ύψος των επενδύσεων του ίδιου έτους, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της Μεταποίησης το 2011 κατέγραψαν υποχώρηση της τάξης του 2,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν οι προβλέψεις για την πορεία των επενδύσεων σε αυτό το έτος στην προηγούμενη έρευνα κατέληγαν σε άνοδο (17,7%).

Η τελευταία και ακριβέστερη ωστόσο εκτίμηση για την εξέλιξη της επενδυτικής δραστηριότητας το 2011 θα προκύψει στην επόμενη έρευνα του ΙΟΒΕ που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο - Απρίλιο του 2012, όταν δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί και η λογιστική διαχείριση των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων για την προηγούμενη χρήση.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger