28/2/12

Εξαγωγές: άλμα +10% το 2011, μειώθηκε σχεδόν στο μισό το εμπορικό έλλειμμα!


Μείωση κατά 13,2% εμφάνισε η αξία των εισαγωγών (χωρίς πετρελαιοειδή) το 2011 σε σχέση με το 2010, ενώ η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 9,4%, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Για τον Δεκέμβριο, η αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 21,2% και των εξαγωγών κατά 0,2%.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές του Δεκεμβρίου 2011, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το µήνα ∆εκέµβριο 2011ανήλθε στο ποσό των 2.293,6 εκατ. ευρώ (3.013,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.910,8 εκατ. ευρώ (3.836,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2010 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 21,2%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το µήνα ∆εκέµβριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.454,5 εκατ. ευρώ (1.922,6 εκατ. δολάρια) έναντι 1.456,8 εκατ. ευρώ (1.931,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2010 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 0,2%.


Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το ∆εκέµβριο 2011 ανήλθε σε 839,1 εκατ. ευρώ (1.090,9 εκατ. δολάρια) έναντι 1.454 εκατ. ευρώ (1.904,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2010, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 42,3%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2011 ανήλθε στο ποσό των 31.888,2 εκατ. ευρώ (44.278,1 εκατ. δολάρια) έναντι 36.732,1 εκατ. ευρώ (48.633,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2010, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 13,2%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2011 ανήλθε στο ποσό των 16.014,8 εκατ. ευρώ (22.350,3 εκατ. δολάρια) έναντι 14.638,8 εκατ. ευρώ (19.472,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 9,4%.Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου- ∆εκεµβρίου 2011 ανήλθε σε 15.873,4 εκατ. ευρώ (21.927,8 εκατ. δολάρια) έναντι 22.093,3 εκατ. ευρώ (29.160,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2010, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 28,2%.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger