21/2/12

Ενημερωτική εκδήλωση του ΕΒΕΑ για το επιδοτούμενο πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών"


Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει για την ενημέρωση των επιχειρήσεων– μελών του, διοργανώνει σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα του ΥΠΑΝ (ΕΥΔ-ΕΠΑΕ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), η οποία είναι ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α και Εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Eνημερωτική Eκδήλωση με θέμα: Παρουσίαση του Προγράμματος: «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» την Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 5:00 μ.μ. στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, Αίθουσα 8ου ορόφου).

Το πρόγραμμα έχει θέσει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών προσβλέποντας στην επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων και τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και στην οδική ασφάλεια.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
-Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
-Νέες, Νεοσύστατες και Υπό σύσταση Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί τις εξής δαπάνες:
-  σύμφωνα με τον κανονισμό De Minimis: Κτιριακά, επενδύσεις σε πάγια,
αγορά οικοπέδου, δαπάνες για ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ, δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., βιοτεχνικά πάρκα - ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους, άϋλες δαπάνες.
-  σύμφωνα με τον με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό: Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων, δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού, εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία (ΑΜεΑ), λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις.

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από €30.000 μέχρι €180.000.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε ποσοστό 70% της συνολικής τους αξίας.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 20/03/2012.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ:

Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται δεκτές στο Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης του Ε.Β.Ε.Α., Ακαδημίας 7, (4ος όροφος), τηλ:2103626236, 2103382234, fax: 210 3626644 & 210 3624643, e-mail: mpaizani@acci.gr .

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger