21/2/12

Διαβούλευση για το νέο σούπερ-πρόγραμμα επιδοτήσεων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ!


Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το «Programme for the Competitiveness of enterprises and small and medium-sized enterprises- COSME», ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Στόχος είναι η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων εν όψει της διαπραγμάτευσης που θα ξεκινήσει στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους, έως τις 24 Φεβρουαρίου, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις solomou_e@ypan.gr και mme@ypan.gr.

Το νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (COSME) αποτελεί τη συνέχεια του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και εντάσσεται στο πρόγραμμα ΗORIZON 2020 για την έρευνα και την καινοτομία Έχει προϋπολογισμό 2,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 και απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές.

Το πρόγραμμα αναμένεται να διαμορφώσει ένα φιλικό πλαίσιο για ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού τους εντός και εκτός Ευρώπης. Εκτιμάται πως θα ενισχύει 39.000 εταιρείες κάθε χρόνο, συμβάλλοντας στη δημιουργία ή τη διάσωση 29.500 θέσεων εργασίας και στην προώθηση 900 νέων επιχειρηματικών προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, ο βασικοί άξονες του COSME είναι οι ακόλουθοι:

- Βελτίωση του πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού

- Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, ιδίως στους νέους επιχειρηματίες, στους νέους και τις γυναίκες.

- Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, υπό μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital), εγγυήσεων και δανείων

- Βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμίως.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger