22/2/12

Βαθύ κόκκινο... για την αγορά φαρμάκου στην Ελλάδα τη 2ετία 2010-2011!


Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε η αξία της αγοράς φαρμάκων το 2010 και το 2011, λόγω της περικοπής των φαρμακευτικών δαπανών στα πλαίσια του Μνημονίου. Στους παράγοντες που συνέβαλαν στην υποχώρηση, περιλαμβάνονται οι επίπεδες μειώσεις που επιβλήθηκαν στις τιμές πριν από ένα χρόνο, αλλά και οι απεργίες των φαρμακείων και κρατικών νοσοκομείων κατά το 4ο τρίμηνο του 2010, ενώ για το 2011 οι περαιτέρω μειώσεις τιμών και η μείωση του ΦΠΑ αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει πρόσφατη μελέτη της Hellastat Α.Ε. σχετικά με την εγχώρια αγορά των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη το 2010 υποχώρησε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια συνεχούς ανόδου κατά 16,5%, στα €4,25 δισ. Έτσι, οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών (σε τιμές ex-factory) διαμορφώθηκαν σε €5,09 δισ., έχοντας υποχωρήσει κατά 11% σε σχέση με το 2009. Ο ιδιωτικός τομέας (φαρμακαποθήκες και φαρμακεία) παραμένει ο κυριότερος πελάτης, καταλαμβάνοντας το 2010 το 74% των πωλήσεων.

Η αγορά υποχώρησε και το 2011, καθώς τα νέα Δελτία Τιμών επέφεραν περαιτέρω μειώσεις στις τιμές, με το συντελεστή Φ.Π.Α. να μειώνεται από 11% σε 6,5%. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πωλήσεις των μελών του Σ.Φ.Ε.Ε. στα δημόσια νοσοκομεία το εν λόγω έτος διαμορφώθηκαν σε €1,1 δισ., έχοντας σημειώσει κάμψη κατά 18,4% σε σχέση με το 2010.

Σε θεσμικό επίπεδο, στην αγορά εισήχθη εκ νέου η λίστα των συνταγογραφούμενων φαρμάκων (εφαρμόζεται από 1η Ιανουαρίου 2012). Επίσης, για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης κατανάλωσης φαρμάκων προωθούνται τα εξής μέτρα: α) πρωτόκολλα συνταγογράφησης, β) ηλεκτρονική συνταγογράφηση και γ) ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης και κατανάλωσης φαρμάκων (και ιδίως των ταινιών γνησιότητας με τις πλαστές συνταγές).

Προβλήματα

Σύμφωνα με εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου με τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat για την εκπόνηση της μελέτης, οι συχνές αλλαγές στην τιμολόγηση των φαρμάκων έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα όπως υποχώρηση των πωλήσεων, αύξηση των παράλληλων εξαγωγών, απόσυρση παλαιών φαρμάκων και υποκατάσταση με ακριβότερα, αδυναμία προγραμματισμού της παραγωγής, περιπτώσεις ελλείψεων στην εγχώρια αγορά και υψηλή πίεση από τους φαρμακευτικούς ομίλους σχετικά με τις ποσότητες που προωθούν στη χώρα μας.

Τα υψηλά νοσοκομειακά χρέη (€1,02 δισ. προς τα μέλη του Σ.Φ.Ε.Ε. στο τέλος του 2011) και η καθυστέρηση στην αποπληρωμή τους προκαλούν προβλήματα ρευστότητας και αυξάνουν τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης.

Η έλλειψη μηχανοργάνωσης στον κλάδο του φαρμάκου προκαλεί σπατάλη πόρων (π.χ. υπερβολική και πλαστή συνταγογράφηση, απουσία ελέγχων κ.ά.).

Τέλος, η λήξη των πατεντών πολλών προσοδοφόρων πρωτότυπων φαρμάκων στα επόμενα έτη θα επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις των επιχειρήσεων που τις αφορά.

Πρόσθετο πρόβλημα για τον κλάδο είναι η προοπτική απομείωσης στα πλαίσια του PSI+ της αξίας των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου τα οποία δόθηκαν στους προμηθευτές για εξόφληση παλιών οφειλών.


Προοπτικές

Στη μελέτη της Hellastat προκύπτει ότι οι προοπτικές των φαρμακευτικών επιχειρήσεων εξαρτώνται άμεσα από τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο ρυθμιστικό πλαίσιο του κλάδου. Η ισορροπία στην αγορά, έπειτα από την ανακοίνωση της ανατιμολόγησης των φαρμάκων και την επίπεδη μείωση των τιμών το 2010 δεν έχει επέλθει, γεγονός που αποτυπώνεται και στην πτώση των πωλήσεων.

Η επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να συμβάλει στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, τον εξορθολογισμό της αγοράς φαρμάκων και την αποφυγή «βίαιων» παρεμβάσεων. Επιπλέον, μέτρα όπως η επαναφορά της λίστας, η εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος στα νοσοκομεία και η θέσπιση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων θα είναι καθοριστικά για τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα γενόσημα φάρμακα χαρακτηρίζονται από θετικές προοπτικές χάρη στη χαμηλότερη τιμή τους, στη χαμηλή διείσδυσή τους συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στη λήξη των πατεντών πολλών πρωτότυπων φαρμάκων τα επόμενα χρόνια.


Χρηματοοικονομική ανάλυση

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 145 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

Το 2010 o Κύκλος Εργασιών του δείγματος σχηματίστηκε σε €5,92 δισ., παρουσιάζοντας μείωση 12,5% σε σχέση με το 2009. Οι 8 στις 10 φαρμακευτικές εταιρείες επέδειξαν χαμηλότερο επίπεδο εσόδων έναντι του προηγούμενου έτους.

Το δείγμα εμφάνισε λειτουργικές και προ φόρων ζημιές €494,72 και €1,11 δισ. αντίστοιχα, έναντι κερδών την προηγούμενη χρήση. Η απότομη αυτή μεταβολή προήλθε από τις υψηλές ζημιές της Alapis λόγω της απομείωσης της υπεραξίας σε στοιχεία Ενεργητικού της εταιρείας (εξαιρουμένης της ακραίας αυτής περίπτωσης, προκύπτουν προ φόρων ζημιές €194,50 εκ., από κέρδη €433 εκ. το 2009).

Οι περισσότερες εταιρείες του δείγματος είναι πλέον ζημιογόνες (περίπου 58%). Επίσης, 3 στις 4 κερδοφόρες επιχειρήσεις σημείωσαν υποχώρηση των ΚΠΦ του 2009.

Το περιθώριο μικτών αποτελεσμάτων υποχώρησε σε 34,1%, συμπαρασύροντας έτσι και τους αντίστοιχους δείκτες των ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ σε 2,6% και -2,4% αντίστοιχα.

Η κεφαλαιακή μόχλευση το 2010 βελτιώθηκε οριακά σε 3,8 προς 1. Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός κάλυψε το 28% των Πωλήσεων, με την ικανότητα κάλυψης Τόκων να υποχωρεί σημαντικά σε μόλις 1,5 φορά.

Οι αριθμοδείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας υποχώρησαν οριακά σε 1,15 και 0,90 αντίστοιχα. Το 44,5% του Ενεργητικού απαρτίζεται από Απαιτήσεις, λόγω των υψηλών χρεών των δημοσίων νοσοκομείων.

Ο Εμπορικός Κύκλος βελτιώθηκε απότομα στις -19 ημέρες, καθώς η περίοδος λήψης πίστωσης επεκτάθηκε κατά 2 μήνες, ξεπερνώντας τις 300 ημέρες.

Η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε μόλις 0,2%, όντας άμεση συνέπεια των μειούμενων περιθωρίων κέρδους.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger