2/12/11

Αυξημένη ακόμη η ζήτηση για πράσινα δάνεια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών!

Αυξημένη εξακολουθεί να είναι η ζήτηση για «πράσινα» δάνεια, τόσο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και ταράτσες, όσο και για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.

Τα δάνεια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, είναι κατά μέσο όρο της τάξης των 35.000 με 40.000 ευρώ, 25ετούς διάρκειας με μέσο επιτόκιο στα επίπεδα του 6%.

Το μεγάλο πλεονέκτημα τους είναι ότι ο δανειολήπτης υπογράφει σύμβαση εκχώρησης του παραγόμενου ρεύματος στη ΔΕΗ. Με το ποσό που εισπράττει αποπληρώνονται αυτόματα οι δόσεις του δανείου και μπορεί να εξασφαλίσει σήμερα πρόσθετο εισόδημα ως 7.500 ευρώ το χρόνο.

Παράλληλα τα συγκεκριμένα δάνεια ασφαλίζονται με προνομιακή τιμολόγηση. Δηλαδή το φωτοβολταϊκό σύστημα (εξοπλισμός) καλύπτεται για μεγάλη γκάμα υλικών ζημιών, τόσο από φυσικά αίτια, όσο και από κακόβουλες ενέργειες. Ο δανειολήπτης για χρονικό διάστημα 3 μηνών μέχρι δηλαδή να αποκατασταθεί η ζημιά αποζημιώνεται με ποσό ως 600 ευρώ το μήνα, λόγω απώλειας εσόδων από το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Συγκεκριμένα:

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού, συνολικής ισχύος μέχρι 10 kWp στη σκεπή ή την ταράτσα κατοικίας. Η ΔΕΗ αγοράζει το παραγόμενο ρεύμα και το ετήσιο οικονομικό όφελος για τον δανειολήπτη φτάνει έως τις 7.150 ευρώ. Το ύψος του δανείου είναι ως 40.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής ως 10 χρόνια και επιτόκιο 9%. Για δάνειο με εξασφαλίσεις το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,5% και το ύψος χρηματοδότησης φτάνει τις 50.000 ευρώ.

Η Alpha Bank στη σειρά «πράσινες λύσεις» προσφέρει το δάνειο Ενεργειακό Σπίτι με προσημείωση με επιτόκιο συνδεδεμένο με το euribor τριμήνου και περιθώριο από 3,1%. Το ύψος του δανείου μπορεί να φτάσει τις 100.000 ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής τα 20 χρόνια. Η τράπεζα χρηματοδοτεί το 75% του συνολικού προϋπολογισμού. Το δάνειο χωρίς προσημείωση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει επιτόκιο 9% και το ύψος του φτάνει τις 40.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής τους 84 μήνες. Το ετήσιο έσοδο για τον δανειολήπτη από την πώληση του ρεύματος στη ΔΕΗ ανέρχεται μέχρι 7.500 ευρώ.

Η Eurobank, προσφέρει το Πράσινο Δάνειο Κατοικίας, για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας και για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις στέγες ή τις ταράτσες των σπιτιών. Ο πελάτης υπογράφει σύμβαση με τη ΔΕΗ για την πώληση του παραγόμενου ρεύματος με ετήσιο όφελος μέχρι και 7.500 ευρώ για 25 χρόνια.

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει τη σειρά «Green» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, με κυμαινόμενο επιτόκιο, σήμερα 8,75% (βασικό επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης). Η διάρκεια αποπληρωμής φτάνει τα 10 έτη. Η τράπεζα χρηματοδοτεί μέχρι το 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει το δάνειο Eco Loans, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ως 10kw χρηματοδοτώντας το 100% της επένδυσης. Η διάρκεια αποπληρωμής φτάνει τα 20 χρόνια με τρίμηνη περίοδο χάριτος, σε περίπτωση που υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις η διάρκεια του δανείου είναι 10 χρόνια. Το επιτόκιο είναι το κυμαινόμενο βασικό επιτόκιο στέγης πλέον σχετικής προσαύξησης.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει το πρόγραμμα «ηλιακή ταράτσα» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ο καταναλωτής μπορεί να έχει ετήσιο όφελος ως 7.700 ευρώ για 25 χρόνια.

Η Marfin Egnatia Bank, προσφέρει το πρόγραμμα «Marfin sun στο σπίτι σου», για τοποθέτηση φωτοβολταϊκού έως 10KW σε στέγη ή ταράτσα, που εξασφαλίζει στον δανειολήπτη ετήσιο έσοδο μέχρι 7.500 ευρώ. Το επιτόκιο για δάνειο με προσημείωση διαμορφώνεται στο 5%, και στο 7,5% για δάνειο χωρίς προσημείωση.

Η Αγροτική τράπεζα προσφέρει τα δάνεια Πράσινη Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας με επιτόκιο 6,4% (με εξασφαλίσεις) και 8,6% (χωρίς εξασφαλίσεις). Για δάνεια χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση το ύψος τους φτάνει ως 20.000 ευρώ. Η διάρκεια αποπληρωμής ξεκινά από τα 8 χρόνια (για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις) και φτάνει ως 20 χρόνια (δάνεια με εξασφαλίσεις).

Η Εμπορική χορηγεί το δάνειο Solar ecoλογικό. Στα δάνεια με προσημείωση, το ύψος χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως τις 60.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 25 χρόνια και επιτόκιο κυμαινόμενο Euribοr τριμήνου + περιθώριο από 3,έως 3,5 μονάδες σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου. Στο δάνειο χωρίς προσημείωση, το ύψος χρηματοδότησης φτάνει ως 50.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής τα 15 χρόνια και επιτόκιο κυμαινόμενο Euribοr τριμήνου + περιθώριο από 5 έως 5,5 μονάδες.

H Attica Bank, διαθέτει το πρόγραμμα «Attica Οικοενέργεια», για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Καλύπτει 100% το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού, με κυμαινόμενο επιτόκιο βασισμένο στο επιτόκιο ΕΚΤ (1,25% σήμερα) + περιθώριο 6 μονάδες, δηλαδή 7,25%. Το ύψος δανείου φτάνει τις 45.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής ως 12 χρόνια.

Η Ελληνική Τράπεζα χορηγεί δάνειο για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών έως 10kw με επιτόκιο 10,24% (σε δάνεια χωρίς προσημείωση) και επιτόκιο 7,75% για δάνεια με προσημείωση. Το ύψος του δανείου φτάνει τις 15.000 ευρώ (ως το 80% της επένδυσης) και η διάρκεια αποπληρωμής από 1-10 χρόνια.

capital.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger