2/12/11

ΣΕΒ: έκκληση στην κυβέρνηση για μείωση του φορολογικού κόστους στις επιχειρήσεις

Αναλυτικό τεχνικό υπόμνημα για μια σειρά φορολογικών θεμάτων που πρέπει να διευθετηθούν άμεσα υπέβαλε ο ΣΕΒ προς το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται κυρίως από το ασταθές και επαχθές φορολογικό περιβάλλον και τη γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τονίζεται ότι η παράταση της εκκρεμότητας για τη συνολική αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος λειτουργεί αποτρεπτικά για την ανάπτυξη. Επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του ΣΕΒ, υπογραμμίζεται ότι η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της δημοσιονομικής προσαρμογής αλλά θα πρέπει να στηριχτεί και στον άξονα της ανάπτυξης, που νομοτελειακά συνεπάγεται ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Παρατηρώντας ότι οι θέσεις και προτάσεις του επιχειρηματικού κόσμου, που εκπροσωπεί ο ΣΕΒ, δεν ενέχουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, ο Σύνδεσμος ζητά να αντιμετωπιστούν άμεσα βασικά προβλήματα, όπως η μείωση επιβαρύνσεων που επιδρούν ευθέως στο κόστος των εταιριών και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που παρά τις υποσχέσεις δεν έχουν βελτιωθεί, εμποδίζοντας έτσι την ευκολότερη συμμόρφωσή τους με τον νόμο –οπότε και την προώθηση της ανάπτυξης.

Ειδικότερα, μεταξύ των κρίσιμων θεμάτων που προτείνεται η άμεση αντιμετώπισή τους είναι οι απαραίτητες ενέργειες προς την κατεύθυνση κατάργησης του ΚΒΣ και της εφαρμογής του Πιστοποιητικού Φορολογικού Συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, η εκλογίκευση των ρυθμίσεων για τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές και η αντιμετώπιση των προβλημάτων από την εφαρμογή των νέων Ποινικών Διατάξεων.


Σημαντική ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί, αποδίδει ο ΣΕΒ μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι ενώ έχουν ψηφιστεί νόμοι που αντιμετωπίζουν κάποια από τα προβλήματα, η εφαρμογή τους δεν υλοποιείται, διότι με ευθύνη των υπουργείων δεν εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις ή και οι εγκύκλιοι που απαιτούνται, γεγονός που επιτείνει τη σύγχυση και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά.

Επίσης, ο ΣΕΒ επαναφέρει τη δέσμη 10 μέτρων άμεσης απόδοσης -που είχε, ήδη, υποβάλλει τον περασμένο Αύγουστο- τα οποία θα βοηθήσουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αλλά και στην ενίσχυση των προσπαθειών διάσωσης επιχειρηματικών μονάδων ενώ μαίνεται η κρίση. Τα μέτρα αυτά αφορούν στην φορολόγηση εταιρειών που ανήκουν σε ομίλους, στην επιστροφή φόρων από το δημόσιο μέσω συμψηφισμών, στα επίπεδα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και ακινήτων που επιβαρύνουν το κόστος και όχι τα αποτελέσματα, και την άρση αντικινήτρων για συγχωνεύσεις και αυξήσεις κεφαλαίου, ενέργειες κατ´ εξοχήν απαραίτητες αυτή την περίοδο που πρέπει πολλές μονάδες να αναδιαρθρωθούν για να μην κλείσουν.

«Αποτελεί βαθιά πεποίθηση των επιχειρήσεων» τονίζεται στο Υπόμνημα «ότι η άμεση ενεργοποίηση του Υπουργείου προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι ένα πρώτο και σημαντικό βήμα, που θα βελτιώσει το ψυχολογικό κλίμα και θα δημιουργήσει μία αρχική προσδοκία καλυτέρευσης του τόσο δυσμενούς περιβάλλοντος που αντιμετωπίζουν σήμερα».

capital.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger