2/12/11

Προσλήψεις-εξπρές για νέους 18-25 σε επιχειρήσεις με στόχο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας!

Με συνοπτικές διαδικασίες θα γίνονται οι προσλήψεις νέων σε ηλικία εργαζομένων εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Το υπουργείο Εργασίας παρέσχε για το θέμα διευκρινίσεις σε τεχνικό κλιμάκιο της τρόικας, αποσαφηνίζοντας πως οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρούν σε προσλήψεις ηλικίας από 18 έως 25 ετών, με συμβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, διάρκειας μέχρι 24 μήνες και με αποδοχές μικρότερες έως 20% συλλογικές συμβάσεις ελεύθερα και χωρίς τους περιορισμούς που θέτει ο Νόμος 3986/2011.

Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική η προηγούμενη έκδοση υπουργικής απόφασης για να γίνει πρόσληψη νέων με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.


Ωστόσο, όπως διευκρινίσθηκε απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύσει η πρόσληψη με μισθό 20% μικρότερο της γενικής, ομοιοεπαγγελματικής, κλαδικής ή επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας είναι οι ατομικές αυτές συμβάσεις να γνωστοποιούνται το αργότερο εντός της επόμενης της σύμβασης ημέρας στον ΟΑΕΔ και στο ΣΕΠΕ της έδρας του εργοδότη, οι νέοι να προσλαμβάνονται πλέον του υφιστάμενου προσωπικού και οι εργοδότες τουςνα μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά τους τελευταίους 3 μήνες πριν από τη σύναψη συμβάσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger