11/12/11

Ιδρύεται το Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας

Η Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης (ΝΕΑ) εκπληρώνοντας το σκοπό της για ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με απόφαση του Δ.Σ. ιδρύει το «Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας» (Κ.Α.Ε.Δ.Ε.). Το Κ.Α.Ε.Δ.Ε. αποτελεί συνέχεια του «Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) Ν. Αχαΐας», που λειτούργησε με επιτυχία για 10 συνεχή χρόνια από το 2001 έως το 2010, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας και το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Το έργο ήταν ενταγμένο αρχικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ.) του Γ΄Κ.Π.Σ. και αργότερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Ε.Π.ΑΝ. ΙΙ) του ΕΣΠΑ. Στα πλαίσια των βασικών δράσεων του ΚΥΕ ήταν η πληροφόρηση για θέματα σύστασης, αδειοδότησης και χρηματοδότησης μεταποιητικών κυρίως επιχειρήσεων. Το ΚΥΕ κατά τη διάρκεια δεκαετούς της λειτουργίας του εξυπηρέτησε πάνω από 4.000 ενδιαφερόμενους παρέχοντας πληροφορίες και ενημέρωση, ενώ από αυτούς 1.625 προέβησαν στην έκδοση αδειών.

Το «Κέντρο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας» (Κ.Α.Ε.Δ.Ε.) ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. Η λειτουργία του θα γίνει από τη Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης η οποία αποτελεί την μοναδική αμιγής επιχείρηση της Π.Δ.Ε.

Σκοπός του παραπάνω κέντρου είναι να στηρίξει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και να συμβάλει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.


Η έδρα του κέντρου θα βρίσκεται στην έδρα της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (ΝΕΑ) στην οδό Δημητρίου Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος στην Πάτρα.

Οι βασικοί τομείς δράσης του Κ.Α.Ε.Δ.Ε. θα είναι:
 • Ενημέρωση των επενδυτών/ επιχειρηματιών για θέματα χρηματοδότησης, ίδρυσης επιχείρησης, αδειοδότησης κα.
 • Διαδικασία συμβουλευτικής υποστήριξης νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών (ενδεικτικά αναφέρονται τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, η χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ).
 • Διοργάνωση ημερίδων για θέματα επιχειρηματικότητας.
 • Συνεργασία με άλλους φορείς για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των επιχειρήσεων.


Η επικοινωνία των ενδιαφερόμενων με το Κέντρο θα μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους όπως: εξατομικευμένες συναντήσεις, τηλεφωνικά, με φαξ, με e-mail καθώς και άλλα μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον το Κέντρο θα δημιουργήσει διαδραστική ιστοσελίδα, μέσα από την οποία θα παρέχεται ενημέρωση για θέματα επιχειρηματικότητας σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Το Κέντρο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (ΝΕΑ).

Από τη λειτουργία του αναμένεται να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα όπως:
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
 • Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων.
 • Μείωση της ανεργίας.
 • Δημιουργία κλίματος αισιοδοξίας στην αγορά.
 • Δημιουργία δικτύων επιχειρηματικότητας.
 • Βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών των επιχειρήσεων.
 • Ενίσχυση της οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής.
 • Βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger