11/12/11

-5% στην εγχώρια αγορά στρωμάτων τη διετία 2009-2010!

Πτώση στην εγχώρια αγορά στρωμάτων κατά 5% για τη διετία 2009-2010 διαπιστώνει έρευνα της ICAP.

Σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP, ο κλάδος της στρωματοποιίας αποτελείται από αξιόλογο αριθμό παραγωγικών επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων είναι βιοτεχνίες με σχετικά μικρή παραγωγική επίδοση. Οι μεγάλες βιομηχανίες κατασκευής στρωμάτων έχουν αναπτύξει οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων που αποτελείται από εταιρικά καταστήματα, καταστήματα franchise, τοπικούς αντιπροσώπους κλπ. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου δραστηριοποιούνται τόσο στη χονδρική διάθεση των προϊόντων, όσο και στη λιανική μέσω εταιρικών καταστημάτων ή εκθεσιακών χώρων. Τα παραπάνω επισημαίνονται στην κλαδική μελέτη που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group και στην οποία διερευνάται η εξέλιξη της αγοράς της Στρωματοποιίας.

Οι εταιρείες με αποκλειστική ή βασική δραστηριότητα την εισαγωγή στρωμάτων είναι ελάχιστες αριθμητικά. Επίσης, εισαγωγές στρωμάτων πραγματοποιούν και αρκετές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο οικιακό «εξοπλισμό» (έπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη, διακοσμητικά είδη, υφάσματα επίπλωσης κλπ). Τα στρώματα καλύπτουν πολύ μικρό ποσοστό στο συνολικό κύκλο εργασιών των εν λόγω επιχειρήσεων και διατίθενται μέσω των καταστημάτων λιανικής τους.

Σημαντικοί πελάτες (χονδρική διάθεση) των επιχειρήσεων του κλάδου είναι και διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες, επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων, θεραπευτήρια κλπ., η εξέλιξη της πορείας των οποίων επηρεάζει ανάλογα τη συνολική ζήτηση των στρωμάτων.

Η τιμή σε συνδυασμό με την ποιότητα των στρωμάτων, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, καθώς και η οικοδομική δραστηριότητα αποτελούν ορισμένους από τους κυριότερους παράγοντες που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη ζήτηση των στρωμάτων από τους τελικούς καταναλωτές (λιανική αγορά).

Σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά της ζήτησης και τις τάσεις που επικρατούν στον κλάδο της Στρωματοποιίας, η διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κυρία Σταματίνα Παντελαίου, επεσήμανε τα εξής: «Η ζήτηση για στρώματα καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από την εγχώρια παραγωγή, η οποία χαρακτηρίζεται από «ποικιλόμορφη» σύνθεση.Οι διαφοροποιήσεις έγκεινται τόσο στην ποιότητα των παραγόμενων στρωμάτων, όσο και σε άλλες παραμέτρους όπως οι διαστάσεις, η προοριζόμενη χρήση τους, ιδιωτική, ξενοδοχειακή κλπ, καθώς και σε ορισμένα χαρακτηριστικά τους, αν είναι δηλαδή ανατομικά, ορθοπεδικά, σκληρά, ημίσκληρα κλπ. Η ποσότητα των συνολικά παραγόμενων στρωμάτων εμφάνισε μείωση της τάξης του 5% το 2010 σε σχέση με το 2009.


Οι εισαγωγές καλύπτουν το 10% περίπου της εγχώριας κατανάλωσης τα τελευταία χρόνια, ενώ η εξαγωγική επίδοση του κλάδου είναι περιορισμένη, καλύπτοντας το 3%-4% της παραγωγής το 2010. Η συνολική εγχώρια κατανάλωση στρωμάτων σε τεμάχια εμφάνισε, όπως και η παραγωγή μείωση της τάξης του 5% το 2010/2009, οφειλόμενη εν γένει στο υφιστάμενο οικονομικό κλίμα της χώρας. Παρατηρείται μείωση του ρυθμού αντικατάστασης στρωμάτων, λόγω του περιορισμού του διαθέσιμου εισοδήματος, που οδηγεί σε αναβολή της αγοράς νέων στρωμάτων. Η μείωση αυτή εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και το 2011 με αντίστοιχους ρυθμούς».

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων παραγωγής στρωμάτων, οι οποίες δημοσιεύουν οικονομικά στοιχεία. Με βάση την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού δεκατεσσάρων (14) επιχειρήσεων κατασκευής στρωμάτων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία τόσο για το 2009 όσο και για το 2010, προκύπτουν τα εξής:

Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος μειώθηκαν κατά 3,7% το 2010 σε σχέση με το 2009. Το μικτό κέρδος μειώθηκε με εντονότερο ρυθμό (-6,9%). Τελικά, το λειτουργικό αποτέλεσμα επιδεινώθηκε κατά 35,5% το 2010/09. Τα κέρδη (προ φόρου) των εν λόγω επιχειρήσεων μειώθηκαν σημαντικά (κατά 29,4%), ενώ και τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 13,4% την ίδια περίοδο.


ICAP

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger