11/12/11

238 τουριστικές επιχειρήσεις εντάχθηκαν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ!

Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των υποψήφιων επενδυτικών σχεδίων για το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ II).

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα, επενδυτικών σχεδίων 238 επιχειρήσεις με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό € 33.464.732,80 (η συμβολή της κρατικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των € 13.435.845,34).


Τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν αφορούν σε όλους τους τύπους υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Ξενοδοχεία, Campings, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Διαμερίσματα) και περιλαμβάνουν δράσεις που στοχεύουν στην λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων με γνώμονα τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν έργα που αποσκοπούν: στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης νερού, στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, στην επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων, στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικά / ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών και μηχανολογικού εξοπλισμού, στην ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών, στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων και, τέλος, στην ενημέρωση και προβολή του περιβαλλοντικού «προφίλ» των επιδοτούμενων επιχειρήσεων.

Με την υλοποίηση των έργων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα, η τουριστική επιχειρηματικότητα έχει την ευκαιρία με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο να βελτιώσει τις λειτουργικές υποδομές και τις επιχειρησιακές διαδικασίες του ιδιωτικού τουριστικού τομέα, με οικολογικό προσανατολισμό, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και να προσανατολιστεί σταθερά:

-Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων.
-Στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
-Στη δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger