25/11/11

Οι κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη σε θέματα ηγεσίας!

Οι εταιρείες BBVA, L' Oréal, Unilever ArcelorMittal, Siemens AG, Raiffeisen Bank International AG και Novartis βρίσκονται στην κορυφή της λίστας για το 2011 σε θέματα ηγεσίας στην Ευρώπη.

Αυτό προκύπτει από σχετική έρευνα (2011Global Top Companies for Leaders) που πραγματοποίησε η Aon Hewitt σε συνεργασία με το RBL Group και το περιοδικό FORTUNE.

Η έρευνα καταγράφει τη σύνδεση μεταξύ της στρατηγικής της ηγεσίας και των οικονομικών αποτελεσμάτων, διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αξιολογούν, επιλέγουν, αναπτύσσουν και ανταμείβουν τους ηγέτες τους και δείχνει ξεκάθαρα τη σύνδεση μεταξύ της επένδυσης στην ηγεσία και τα οικονομικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν το 85% των κορυφαίων επιχειρήσεων αναφέρει ότι οι ηγέτες τους είναι σε θέση να εξηγήσουν αποτελεσματικά με ποιόν τρόπο η επένδυση στην ηγεσία επηρεάζει την οικονομική απόδοση, ενώ μόνο το 54% των υπόλοιπων εταιριών στην έρευνα μπορούν να ισχυριστούν το ίδιο. Συμπληρωματικά, το 92% των κορυφαίων επιχειρήσεων τονίζει πως οι ηγέτες τους κατανοούν τον τρόπο που η στρατηγική της ηγεσίας δημιουργεί αξία, ενώ το ίδιο πιστεύει το 78% των υπολοίπων εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα.


Η μελέτη δείχνει ότι όλοι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα διευθυντικά στελέχη στις κορυφαίες επιχειρήσεις οδηγούν και συμμετέχουν στα προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας της εταιρείας τους, ενώ την ίδια πρακτική ακολουθεί μόνο το 62% των Διευθυνόντων Συμβούλων και το 79% των διευθυντικών στελεχών σε όλες τις υπόλοιπες εταιρίες που συμμετείχαν στην αξιολόγηση.

Επιπλέον, το 92% των Διευθυνόντων Συμβούλων, μαζί με όλα τα διευθυντικά στελέχη στις κορυφαίες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες coaching/mentoring, συκρινόμενοι, με το 61% των Διευθυνόντων Συμβούλων και το 79% των διευθυντικών στελεχών σε όλες τις υπόλοιπες εταιρείες.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger