1/6/12

Αναβολή για την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο βρίσκεται ήδη στη φάση τελικής ολοκλήρωσης του, που θα επιτρέψει την πλήρη εμπορική δημοσιότητα για το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας μας.

Με Υπουργική Απόφαση που έχει υπογραφεί και θα δημοσιευθεί αύριο, αναβάλλεται η έναρξη αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και παρατείνονται οι σχετικές προθεσμίες όπως αυτές είχαν προσδιοριστεί με την Υπουργική Απόφαση Κ1- 941 (ΦΕΚ 1468/3.5.2012).

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα του κυρίου Μίχαλου, Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.Ε), αρμόδιας για τη διαχείριση της Βάσης Δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.

Οι λόγοι της αναβολής, συνδέονται αφενός με την ετοιμότητα της ειδικής πλατφόρμας αυτοαπογραφής, και αφετέρου με την αδυναμία των Πρωτοδικείων να υποστηρίξουν την έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων λόγω των επαναληπτικών εκλογών στις 17/6/2012.

Οι νέες προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:

• Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες 2/7 – 30/9/12
• Για τις προσωπικές εταιρείες 23/7 - 11/10/12
• Για τους λοιπούς υπόχρεους 12/10 -31/10/12
• Προθεσμία κατάθεσης εγγράφων στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ : εντός πέντε μηνών από την έναρξη της όλης διαδικασίας δηλ. 2/7-2/12/12.

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, η οποία θα δημοσιευθεί εντός των επόμενων ημερών, πρόκειται να εξειδικευθούν περαιτέρω οι προθεσμίες για κάθε νομική μορφή, ανάλογα με τον καταληκτικό αριθμό του ΑΦΜ κάθε υπόχρεου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger