28/6/12

Πολωνία: η μεγαλύτερη αγορά λιανικής αγοράς σούπερ μάρκετ στην Κεντρική Ευρώπη

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας PMR, η Πολωνία για το 2011, αναδεικνύεται στην μεγαλύτερη σε αξία αγορά λιανικής στον χώρο των ειδών παντοπωλείου ανάμεσα στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Βουλγαρία και Ρουμανία).

Καθώς το ΑΕΠ της χώρας συνεχίζει εδώ και μία 8ετία, να αυξάνεται με ρυθμούς από 2,5 έως 7,3% και ο μ.ο. του (μικτού) μισθού να ακολουθεί επίσης αυξητική πορεία (υπολείπεται μεταξύ των χωρών της Κ.Α. Ευρώπης, μόνο του μισθού της Τσεχίας), σε συνάρτηση και με το μέγεθος του πληθυσμού (38,5 εκ. κάτοικοι), δεδομένο αποτελούσε όχι μόνο η προσέλκυση και εγκατάσταση στη Πολωνία όλων των μεγάλων δυτικοευρωπαϊκών αλυσίδων Super Markets (όπως π.χ. το γερμανικό Schwarz Group –Lidl και Kaufland-, το επίσης γερμανικό Real, το αγγλικό Tesco, το γαλλικό Carrefour, το επίσης γαλλικό Auchan, κλπ) αλλά και η ίδρυση και λειτουργία από δυτικοευρωπαϊκές αλυσίδες , Super Markets ειδικά απευθυνόμενων στις ανάγκες της πολωνικής αγοράς (π.χ. το πορτογαλικών συμφερόντων Biedronka, E.Leclerc και Netto).

Αποτέλεσμα ήταν ότι η εγκατάσταση όλων των ανωτέρω εταιρειών, απέβη ιδιαίτερα κερδοφόρα καθώς και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η Πολωνία αντιπροσωπεύει λίγο παραπάνω από το μισό, της συνολικής αγοράς αγορά λιανικής στον χώρο των ειδών παντοπωλείου, των χωρών της Κ.Ευρώπης.

Αναφορικά με την τάξη μεγέθους των ανωτέρω αλυσίδων στην Πολωνία, σημειώνεται ότι, το Biedronka λειτουργεί με 1612 Supermarkets, το Tesco λειτουργεί με 412 Supermarkets, το Carrefour λειτουργεί 72 Hypermarkets και 277 Supermarkets, το δε Real λειτουργεί με 54 Hypermarkets.

Όσον αφορά στα συνολικά οικονομικά τους αποτελέσματα, από το σύνολο των εσόδων τους από τις προαναφερόμενες χώρες της Κ.Ευρώπης, για το Tesco το 34% των συνολικών του εσόδων (σε αξία 2,7 δις Ευρώ) προέρχεται από την πολωνική αγορά (το Tesco έχει παρουσία σε 4 από τις 6 χώρες), για το Schwarz Group (Lidl και Kaufman) το 35% των συνολικών του εσόδων προέρχεται από την πολωνική αγορά (έχει παρουσία και στις 6 χώρες), για το Auchan το 54% των συνολικών του εσόδων προέρχεται από την πολωνική αγορά (έχει παρουσία στις 3 από τις 6 χώρες), για το Carrefour το 63% των συνολικών του εσόδων προέρχεται από την πολωνική αγορά (έχει παρουσία στις 3 από τις 6 χώρες) και τέλος για το Real το 65% των συνολικών του εσόδων προέρχεται από την πολωνική αγορά (έχει παρουσία στις 2 από τις 6 χώρες)

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πολωνικής αγοράς των ειδών παντοπωλείου, αναφέρεται επίσης στην έρευνα ότι είναι :
  • στο σύνολο των λιανικών πωλήσεων ειδών παντοπωλείου, στην Πολωνία ποσοστό άνω του 55% πραγματοποιούνται μέσω ανοικτών λαϊκών αγορών και μικρών παντοπωλείων, ενώ το υπόλοιπο 45% πραγματοποιείται μέσω των ανωτέρω αλυσίδων Discount/Hyper/ Super Markets. Τα ποσοστά στις υπόλοιπες 5 χώρες βρίσκονται στο 40% και 60% αντίστοιχα.
  • ο σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός παρουσίας στην πολωνική αγορά των εκπτωτικών αλυσίδων σε σχέση με τις υπόλοιπες 5 χώρες της Κ.Ευρώπης καθώς και ο σημαντικά μικρότερος αριθμός Hypermarkets στην πολωνική αγορά απ' ότι στο σύνολο των υπολοίπων 5 χωρών (όσον αφορά το ποσοστό των Super Markets είναι στα ίδια επίπεδα). Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι, ενώ στην πολωνική αγορά το ποσοστό των εκπτωτικών αλυσίδων φτάνει στο 34% του συνόλου, στις υπόλοιπες 5 χώρες βρίσκεται στο 17%, ενώ όσον αφορά στα Hypermarkets το ποσοστό τους στην πολωνική αγορά φθάνει στο 33% ενώ στις υπόλοιπες 5 χώρες βρίσκεται στο 47%.
Κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν την ανωτέρω κατάσταση αποτελούν, αφενός ο χαμηλός βαθμός αστικοποίησης του πολωνικού πληθυσμού (61%) σε σχέση με τις υπόλοιπες 5 χώρες της Κ.Ευρώπης –μόνο οι Ρουμανία και Σλοβακία έχουν χαμηλότερα ποσοστά- και αφ'ετέρου ο πολύ μεγάλος αριθμός των πολωνικών πόλεων και κωμοπόλεων οι οποίες φθάνουν συνολικά περίπου στις 900 με τις 500 από αυτές να διαθέτουν πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger