8/5/12

Νέο εργαλείο για την μέτρηση της ανταγωνιστικότητας και των προβλημάτων σε κλάδους της ελληνικής οικονομίας από τον ΟΟΣΑ!

Μεγαλύτερο τελικά από το αρχικώς υπολογιζόμενο θα είναι το κόστος για την εφαρμογή της εργαλειοθήκης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αξιολόγησης του ανταγωνισμού σε επιλεγμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, έργο όμως το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ανάθεσης του έργου στον ΟΟΣΑ, το ύψος τελικώς της αμοιβής του διεθνούς οργανισμού θα ανέλθει σε 936.468 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όχι 600.000 ευρώ, όπως ήταν η αρχική εκτίμηση. 

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης, η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τελικώς θα εξετασθούν τέσσερις κλάδοι της ελληνικής οικονομίας και όχι δύο -όπως αρχικά είχε υπολογισθεί- ενώ στον προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνεται και η συνεργασία του ΟΟΣΑ με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). 

Οι κλάδοι που θα εξετασθούν είναι αυτοί των τροφίμων, των δομικών υλικών, του τουρισμού και των υπηρεσιών ενώ η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται ότι ανέρχεται σε δέκα μήνες. Το έργο προβλέπεται να παραδοθεί σε πέντε στάδια. 

Το πρώτο στάδιο που βάσει του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 1-2 μήνες μετά την έναρξη του έργου είναι η συγκέντρωση του συνόλου των υφιστάμενων σχετικών νόμων και κανονισμών του κάθε κλάδου. 

Το δεύτερο στάδιο που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 3-4 μήνες από την έναρξη του έργου περιλαμβάνει την αρχική ποιοτική ανάλυση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την ανίχνευση σημείων που ενδεχομένως δημιουργούν εμπόδια ανταγωνιστικότητας. 

Το τρίτο στάδιο (4 ή 5 μήνες μετά την έναρξη του έργου) περιλαμβάνει την εκπόνηση εκθέσεων-αναφορών με την εις βάθος ανάλυση των επιλεγμένων κανονισμών. 

Το τέταρτο στάδιο περιλαμβάνει την αναθεώρηση των εκθέσεων-αναφορών, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων για το πώς θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός σε κάθε τομέα. 

Το πέμπτο και τελευταίο στάδιο (7-10 μήνες από την έναρξη του έργου) περιλαμβάνει την παρουσίαση της τελικής έκθεσης για κάθε τομέα, καθώς και την παροχή τεχνογνωσίας στους φορείς που θα κληθούν να εφαρμόσουν την ίδια μεθοδολογία σε άλλους τομείς της οικονομίας, δηλαδή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και το ΙΟΒΕ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Αυστραλία, χώρα που θεωρείται ένα από τα πλέον επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής της εργαλειοθήκης ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ, η «σάρωση» της νομοθεσίας οδήγησε στον εντοπισμό 1.700 νόμων που χρειάζονταν αναθεώρηση. Στις ΗΠΑ η διεξαγωγή 15 ρυθμιστικών αξιολογήσεων οδήγησε σε σειρά μεταρρυθμίσεων που υπολογίζεται ότι παρέχουν ετήσια οφέλη σε καταναλωτές και παραγωγούς τα οποία κυμαίνονται από 42 έως 54 δισ. δολάρια.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger