25/5/12

4 τρόποι για να βοηθηθείτε στην έναρξη επιχείρησης

Το σημερινό οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται αναμφισβήτητα από φαινόμενα που επηρεάζουν σε έντονο βαθμό την επιχειρηματικότητα. Οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές δομές που καταρρέουν, η καλπάζουσα ανεργία, η έλλειψη ρευστότητας και η απαισιοδοξία για το μέλλον είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της παρούσας κατάστασης. Παρ' όλα αυτά, παρατηρείται στροφή των νέων προς την επιχειρηματικότητα, κυρίως μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων (start - up εταιρίες).

Στο νέο αυτό τοπίο υπάρχουν τρόποι και φορείς, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τις start - up επιχειρήσεις:

• Σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι οποίοι διαμεσολαβούν, φέρνουν σε επαφή χρηματοδοτικές πηγές και επιχειρήσεις και προετοιμάζουν τις τελευταίες για την επίτευξη λήψης χρηματοδότησης.
• Οργανωμένοι χώροι και φορείς, οι οποίοι προωθούν αυτή τη φάση της επιχειρηματικότητας (π.χ. θερμοκοιτίδες, όπως οι i4G και Thermi).
• Αρκετές από τις παλαιότερες πηγές χρηματοδότησης, όπως τα ΤΑΝΕΟ funds (π.χ. Πειραιώς, Oxygen, Alpha Ventures, Attica Ventures), δραστηριοποιούνται προς την κατεύθυνση της προσφοράς χρηματοδότησης.
• Τα νέα JEREMIE funds, τα οποία θα διαθέτουν κεφάλαια άνω των 85 εκατ. ευρώ, από τον Ιούνιο, για επενδύσεις σε νέες επιχειρήσεις (seed και start - up επίπεδο).

Στην πορεία των start - up επιχειρήσεων προς την ανάπτυξη και την κατοχύρωση σημαντικής θέσης στην αγορά, ο ρόλος των συμβούλων επιχειρήσεων μπορεί να αποβεί καθοριστικός. Επισημαίνεται ότι σε διεθνές επίπεδο έχει αποδειχθεί εμπράκτως η σημασία της δράσης των συμβούλων για τη γέννηση και την ανάπτυξη start - up επιχειρήσεων.

Οι σύμβουλοι παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη για τη διαμόρφωση στρατηγικής, τον εντοπισμό και την προσέγγιση κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης, την εκπόνηση και παρουσίαση του κατάλληλου business plan, την αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης και την επιτυχή διεκπεραίωση των διαπραγματεύσεων, ώστε να επιτευχθεί, αρχικά, η χρηματοδότηση των πρώτων επιχειρηματικών βημάτων και, εν συνεχεία, η ανάπτυξη των λειτουργιών και η αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών, τα στοιχεία εκείνα δηλαδή που αποτελούν τα σημεία-κλειδιά για την επιτυχή πορεία και μακροημέρευση της επιχείρησης. 'Αλλωστε, ειδικά με τη δύσκολη σημερινή οικονομική συγκυρία, είναι κρίμα χρήματα που προέρχονται πολλές φορές από αποταμιεύσεις οικογενειακών και φιλικών προσώπων να χάνονται σε αποτυχημένα νεοσύστατα επιχειρηματικά βήματα επειδή δεν υπάρχει η κατάλληλη καθοδήγηση, με συνέπεια να χάνονται σημαντικές ευκαιρίες.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger