3/5/12

Νέα παράταση μέχρι 15/5 για το πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Ανακοινώθηκε και νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, έως τις 15 Μαΐου, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013.

Στόχος της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 2.1.4 είναι:
  • Η προστασία των φυσικών πόρων και η διατήρηση της βιοποικιλότητας
  • Η αειφορική διαχείριση των βοσκοτόπων
  • Η βελτίωση της ευζωίας των ζώων
  • Η προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα ζωικής προέλευσης.
Η δράση 1.2 του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger