9/5/12

Συγκριτικό πλεονέκτημα για 12 κατηγορίες ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων!

Συγκριτικό πλεονέκτημα στις εξαγωγές σε 43 από 97 συνολικά κατηγορίες προϊόντων έχει η Ελλάδα, γεγονός που αν πολιτεία και επιχειρήσεις το αξιοποιήσουν, μπορούν να ωθήσουν προς τα πάνω ακόμη περισσότερο τις ελληνικές εξαγωγες, φτάνοντας ακόμη και στον διπλασιασμό του ποσοστού τους στο ΑΕΠ. Υπενθυμίζεται ότι το 2011 οι εξαγωγές αντιστοιχούσαν στο 10,3% του ΑΕΠ. Μάλιστα, σε 12 κατηγορίες προϊόντων η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των βασικών ανταγωνιστριών της χωρών, που είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Τουρκία.

Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από την έρευνα με θέμα «Τριετές πλάνο δράσης για τη στοχευμένη ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών ανά κλάδο και αγορά», η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου «Export Summit: roadmap to growth» που διοργάνωσε πρόσφατα ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

Η έρευνα, την οποία παρουσίασε ο δρ Τάσος Αλεξανδρίδης, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου και εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ, βασίζεται στη χρήση του δείκτη Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού Πλεονεκτήματος (RCA) ο οποίος υποδεικνύει τους κλάδους στους οποίους μια χώρα έχει εξειδίκευση στην παραγωγή και άρα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι κάποιας άλλης χώρας ή ομάδας χωρών. Εάν η τιμή του δείκτη RCA είναι μεγαλύτερη της μονάδας, τότε σημαίνει πως η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στον κλάδο. Για την κατάρτιση του δείκτη RCA λαμβάνονται υπόψη οι χώρες που εισάγουν από την Ελλάδα τα συγκεκριμένα προϊόντα, καθώς και το μερίδιο των εξαγωγών του προϊόντος που πάει σε κάθε χώρα.

Σε σύνολο, λοιπόν, 97 κατηγοριών, η Ελλάδα σε σύγκριση με τις 34 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (σε αυτές κατευθύνεται πάνω από το 90% των ελληνικών εξαγωγών) έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 43 προϊόντα. «Πρωταθλητής» αναδεικνύεται ο κλάδος των γουνοδερμάτων όπου ο δείκτης RCA διαμορφώνεται στις 32,621 μονάδες. Στις επόμενες εννέα θέσεις κατατάσσονται οι ακόλουθοι κλάδοι: τα παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων, το βαμβάκι, τα καπνά και υποκατάστατα καπνού, το αλάτι/θείο/γύψος, τα πλεκτά ενδύματα, τα λίπη και έλαια, οι νωποί καρποί και τα φρούτα, τα ψάρια και ιχθυηρά και τέλος το αργίλιο.

Στη σύγκριση της Ελλάδας με τις βασικές ανταγωνίστριες χώρες προκύπτει ότι σε 12 από 20 κατηγορίες προϊόντων η χώρα μας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Πρόκειται για τις εξής κατηγορίες προϊόντων: γουνοδέρματα, παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων, βαμβάκι, καπνά και υποκατάστατα καπνού, αλάτι-θείο και γύψος, λίπη-έλαια, νωπά φρούτα, ψάρια και ιχθυηρά, αργίλιο, χαλκός, γαλακτοκομικά, σαπούνια και κεριά.

Σημειώνεται ότι σε δεύτερο επίπεδο, η έρευνα θα εστιαστεί στη διαμόρφωση ενός πίνακα που θα συνδυάζει προϊόντα και αγορές και από τον οποίο θα προκύπτουν οι κατευθύνσεις πολιτικής για νέα προϊόντα, νέες αγορές για τα προϊόντα αυτά, αλλά και για νέες επιχειρήσεις που θα παράγουν τα προϊόντα αυτά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger