4/5/12

104 προτάσεις στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης της ΓΓΕΤ

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Πράξης «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο της Δράσης είχαν υποβληθεί συνολικά εκατόν πενήντα πέντε (155) προτάσεις. Μετά την αξιολόγηση εγκρίνονται προς χρηματοδότηση οι εκατόν τέσσερις (104).

Εδώ παρουσιάζονται οι επιτυχούσες προτάσεις.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν άμεσα για τις περαιτέρω ενέργειες με την έκδοση εγκριτικών επιστολών από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger