23/4/12

Πληροφορική: το παρόν και το μέλλον της επιχειρηματικότητας

Οι προσδοκίες που έχουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις από την Πληροφορική, ποτέ δεν έχουν υπάρξει υψηλότερες. Το ΙΤ καλείται να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές διαδικασίες όσο καλύτερα μπορεί, αλλά και να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Τα παραπάνω είναι κάποια από τα βασικά συμπεράσματα της έκτης ετήσιας έρευνας της McKinsey Group σχετικά με τη χρήση, τις προσδοκίες και τις δαπάνες των επιχειρήσεων στον τομέα του ΙΤ. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, τα επιχειρησιακά στελέχη περιμένουν από το ΙΤ να δημιουργήσει νέες πλατφόρμες υποστήριξης της καινοτομίας και της ανάπτυξης, να βοηθήσει στην καθοδήγηση της στρατηγικής με τη χρήση των advanced analytics και να είναι σε ετοιμότητα όσον αφορά τη διερεύνηση των νέων ρόλων των φορητών συσκευών.

Τα καλά νέα για τη διεθνή κοινότητα της Πληροφορικής είναι ότι, πέρα από το να εκφράζουν αυτές τις υψηλές προσδοκίες από το ΙΤ, τα επιχειρηματικά στελέχη είναι επίσης διατεθειμένα να επενδύσουν περισσότερα χρήματα στον τομέα της Πληροφορικής.

Εκπλήρωση των προσδοκιών
Οι μεγαλύτερες προτεραιότητες για το ΙΤ μέσα στο 2012 δεν διαφοροποιούνται από εκείνες των προηγούμενων ετών: αφορούν την αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών διαδικασιών και τη μείωση του κόστους Πληροφορικής (Γράφημα 1). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 40% των ερωτηθέντων δηλώνουν πως η τροφοδότηση των managers με πληροφορία που βοηθά το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων εξελίσσεται γρήγορα σε κρίσιμη προτεραιότητα. Το αντίστοιχο ποσοστό πέρσι ήταν 30%.

Στο ερώτημα σχετικά με το ποιες θα έπρεπε να είναι οι ιδανικές προτεραιότητες της εταιρείας, οι συμμετέχοντες στην έρευνα της McKinsey αναφέρθηκαν σε στόχους προσανατολισμένους στην ανάπτυξη. Για παράδειγμα, η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί προτεραιότητα για το 47% των ερωτηθέντων. Αντιθέτως, μόνο το 17% αναφέρθηκε σε μείωση του κόστους ΙΤ. Η ικανοποίηση των επιχειρηματικών στελεχών από την αποτελεσματικότητα του ΙΤ είναι αυξημένη.

Παράλληλα, αυξημένη είναι και η ικανοποίηση των ίδιων των στελεχών του ΙΤ με την ικανότητά τους να διαχειριστούν τις εταιρικές ανάγκες και να προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες. Στο ερώτημα σχετικά με το τι είναι αυτό που θα μπορούσε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του ΙΤ ακόμη περισσότερο, τόσο τα στελέχη του Business όσο και εκείνα του ΙΤ, αναφέρονται στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού της Πληροφορικής και στη συνυπευθυνότητα του business στα έργα του ΙΤ.

Αύξηση του προϋπολογισμού και αλλαγή προτεραιοτήτων
Το 2012 αποτελεί μια χρονιά μέσα στην οποία οι επιχειρήσεις διεθνώς αναμένεται να αυξήσουν τις δαπάνες τους στην Πληροφορική. Σχεδόν το 25% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι η αύξηση του προϋπολογισμού ΙΤ θα είναι της τάξης του 10%, ενώ το 60% πιστεύουν ότι θα αυξήσουν ή θα κρατήσουν σταθερές τις λειτουργικές δαπάνες του ΙΤ. Οσον αφορά το πού πρόκειται να επενδυθούν τα χρήματα αυτά, το 50% του προϋπολογισμού θα επενδυθεί σε υποδομή και core εφαρμογές συναλλαγών.

Ωστόσο, το κέντρο βάρους μοιάζει να μετατοπίζεται σημαντικά όταν αφορά τις επενδύσεις για την επόμενη τριετία. Οι παραπάνω τομείς περιορίζονται στο 41% ενώ ο τομέας της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ τελικών χρηστών, της καινοτομίας και των δυνατοτήτων analytics αυξάνονται από το 35 στο 46%.

Κοιτάζοντας μπροστά
  • Πολλά στελέχη δηλώνουν ότι οι εταιρείες τους αντιμετωπίζουν τις σημαντικές τεχνικές προκλήσεις που συνεπάγεται η αύξηση της χρήσης των δεδομένων και των analytics. Κάποιες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η δημιουργία μιας ενιαίας άποψης (single source of truth), η ενοποίηση των αρχιτεκτονικών των δεδομένων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και εργαλείων analytics. Όσο κρίσιμες κι αν είναι οι παραπάνω προκλήσεις, προκειμένου μια υλοποίηση να είναι επιτυχής, συχνά απαιτείται και ένα διαφορετικό στοιχείο: η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να αυξηθεί στην πράξη η χρήση των data κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αλλά και να ενσωματωθούν τα analytics στις καθημερινές πρακτικές.
  • Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, τα επιχειρησιακά στελέχη εξακολουθούν να ζητούν από το ΙΤ να δημιουργήσει αξία παρέχοντας την τεχνολογία που θα υποστηρίξει καλύτερα τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Σύμφωνα με την McKinsey, προκειμένου οι προσπάθειες αυτές να επιτύχουν, χρειάζεται η δημιουργία ισχυρών και καλά καθορισμένων business cases τα οποία κατανέμουν τις ευθύνες στα στελέχη του business και του ΙΤ βάσει ξεκάθαρων μετρικών.
  • Οι νέες πλατφόρμες και οι νέες δυνατότητες της τεχνολογίας δημιουργούν νέες ευκαιρίες σε πολλαπλά επίπεδα μέσα στους οργανισμούς. Συχνά παρατηρούμε ότι τα επιχειρηματικά στελέχη πειραματίζονται με τις πλατφόρμες αυτές χωρίς να το γνωρίζει η Διεύθυνση Πληροφορικής. Επειδή ακριβώς κάποιες από τις πλατφόρμες αυτές ενδέχεται να έχουν μεγάλη σημασία για την επιχείρηση, ο Διευθυντής Πληροφορικής θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των πραγμάτων και να προσφέρει καθοδήγηση, υποστήριξη και συμβουλές στα επιχειρηματικά στελέχη. Ετσι, αφενός θα διασφαλιστούν τα μέγιστα οφέλη για την επιχείρηση και, αφετέρου, θα τηρηθούν οι κανονισμοί που αφορούν την ασφάλεια των δεδομένων και των εταιρικών συστημάτων.
Οι προσδοκίες που έχουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις από την Πληροφορική, ποτέ δεν έχουν υπάρξει υψηλότερες. Το ΙΤ καλείται να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές διαδικασίες όσο καλύτερα μπορεί, αλλά και να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Περισσότερα δεδομένα για τη στήριξη των αποφάσεων
Τα διοικητικά στελέχη δηλώνουν ότι εξακολουθούν να βασίζονται σε ένα συνδυασμό εμπειρίας και δεδομένων προκειμένου να λάβουν μία απόφαση, αν και στρέφονται όλο και περισσότερο σε εργαλεία analytics. Οι Διευθύνσεις οι οποίες πρωτοστατούν όσον αφορά τη στροφή προς τα δεδομένα (σε ποσοστό 60%) είναι αυτές του Marketing και των Πωλήσεων. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι η διοίκηση είναι εκείνη που θέτει τους κανόνες όσον αφορά τη χρήση δεδομένων και analytics για τη λήψη αποφάσεων.

Παρά την υπόσχεση των Big Data για αναδιαμόρφωση της στρατηγικής και της λήψης αποφάσεων, περισσότεροι από το 75% των ερωτηθέντων αναφέρουν ως σημαντικότερα οφέλη από τη χρήση των δεδομένων τις έγκαιρες και ξεκάθαρες αναφορές σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και την απόδοση. Μόνο το 50% δηλώνει ότι βλέπει την αξιοποίηση των δεδομένων σαν μέσο ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή νέας γνώσης σχετικά με το business.

Οσον αφορά τα εμπόδια της αξιοποίησης των δεδομένων, οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι επικρατεί η συνήθεια της προτίμησης της εμπειρίας έναντι των δεδομένων, ότι υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων σύνθεσης και μετάφρασης των δεδομένων αλλά και προβληματισμός σχετικά με την ποιότητά τους.

Νέες πλατφόρμες
Τόσο τα στελέχη του Business, όσο και εκείνα του ΙΤ δηλώνουν ότι οι εταιρείες τους αρχίζουν να αξιοποιούν τις νέες πλατφόρμες με στόχο την προώθηση της καινοτομίας. Στη λίστα αυτή των νέων τεχνολογιών συμπεριλαμβάνονται τα data και τα analytics, το «κοινωνικό» Internet (ή, αλλιώς, Web 2.0), τα social media (όπως Facebook και Twitter), το embedded computing και το cloud computing.

Οι πλατφόρμες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για μια σειρά από διαφορετικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της στενότερης επαφής με πελάτες και προμηθευτές αλλά και της δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Αν και οι περισσότεροι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι οι σχετικές υλοποιήσεις είναι μικρής κλίμακας, είναι αρκετές οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι τις αξιοποιούν συστηματικά σε επιλεγμένες περιοχές. Οι mobile τεχνολογίες-όπως, για παράδειγμα, τα smartphones, τα tablets και οι σένσορες- αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι οι εταιρείες τους χρησιμοποιούν τις mobile τεχνολογίες τόσο εσωτερικά (σαν εργαλείο συνεργασίας), όσο και εξωτερικά (για την ισχυροποίηση των σχέσεών τους με πελάτες και συνεργάτες). Η Ευρώπη προηγείται των υπόλοιπων περιοχών όσον αφορά την κλίμακα των εγκαταστάσεων mobile τεχνολογιών, αλλά η Ασία διακρίνεται για την πιο στοχευμένη και επιλεκτική εφαρμογή των εν λόγω τεχνολογιών.

Το IT στο Διοικητικό Συμβούλιο
Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται σε έναν ολοένα σημαντικότερο παράγοντα αναδιαμόρφωσης των επιχειρήσεων όλων των κλάδων, οι ερωτηθέντες δηλώνουν την πεποίθηση ότι η διοίκηση θα πρέπει να διαδραματίζει πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά τις αποφάσεις ένταξης της τεχνολογίας στη συνολική στρατηγική της επιχείρησης. Οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι οι σημαντικότερες συζητήσεις της διοίκησης σχετικά με την τεχνολογία αφορούν την έγκριση ή αναθεώρηση πολύ μεγάλων έργων ΙΤ.
Ιδανικά, οι συζητήσεις θα έπρεπε να θίγουν και το θέμα της αξιολόγησης τεχνολογικών τάσεων που ενδέχεται να έχουν σημασία για την επιχείρηση. Στο ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο βοηθά τις συζητήσεις της διοίκησης η παρουσία ενός στελέχους που έχει γνώση των θεμάτων του ΙΤ, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι κάτι τέτοιο ανεβάζει το επίπεδο των συζητήσεων, αλλά επίσης ότι δεν είναι σίγουροι κατά πόσο αυτό επιφέρει απτά αποτελέσματα.

Διαβάστε εδώ το άρθρο της Ισαβέλλας Ζαμπετάκη, στο netweek.gr.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger