18/4/12

Προτάσεις του ΣΕΒ για την ανάκαμψη της αγοράς πληροφορικής και τηλεφωνίας!

Aνθεκτική στις μεταβολές που προκαλεί η οικονομική κρίση εμφανίζεται η αγορά πληροφορικής, ενώ αντίθετα η αγορά κινητής τηλεφωνίας, αφού άγγιξε το υψηλότερο σημείο της δεκαετίας το 2007, έκτοτε και έως το 2010 συρρικνώθηκε κατά 38% καταγράφοντας μείωση εσόδων 27% για το ίδιο διάστημα, ενώ το 2010 για πρώτη φορά ο κλάδος κινητής εμφάνισε ζημίες στα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων.

Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται σε μελέτη που εκπόνησε για λογαριασμό του ΣΕΒ η εταιρία PLANET, με την ενεργό συμμετοχή των εταιριών του κλάδου. Ο ΣΕΒ μέσω της μελέτης επιδιώκει τη διαμόρφωση από κοινού με τις επιχειρήσεις του κλάδου ενός συνεκτικού πλαισίου προτάσεων για τη στήριξή του.

Σύμφωνα με τη μελέτη για την ανταγωνιστική ανάκαμψη του κλάδου απαιτείται:

• Ενίσχυση δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών
• Δημιουργία προϋποθέσεων για αναβάθμιση υπηρεσιών
• Προσανατολισμός σε παροχή υποδομών ως υπηρεσία
• Πρωτογενής παραγωγή Ε&Α ή αξιοποίηση και εφαρμογή
• Αξιοποίηση Ε&Α ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου
• Προσανατολισμός σε προϊόντα και αγορές
• Στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς εταιρίες
• Συνεργασίες και δικτύωση με ακαδημαϊκό-ερευνητικό χώρο
• Δημιουργία συνεργασιών σε αγορές - στόχους για εξωστρέφεια
• Αξιοποίηση υπαρχόντων χρηματοδοτικών εργαλείων
• Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων
• Ειδική μέριμνα για startups
• Ενίσχυση επιχειρηματικού προσανατολισμού
• Υποστήριξη καινοτόμων δραστηριοτήτων
• Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εξάλλου οι προσαρμογές που απαιτούνται στο επίπεδο της οργάνωσης είναι οι εξής:
• Δικτύωση μεμονωμένων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
• Σύνδεση μέσω open innovation networks
• Αξιοποίηση R&D Framework για πανευρωπαϊκές συνεργασίες
• Υποστήριξη επιχειρήσεων στην κοινή χρήση υποδομών
• Μηχανισμοί παρακολούθησης αγορών-Technology Monitoring Center
• Χαρτογράφηση εγχώριας αγοράς - μητρώα προϊόντων
• Διευκόλυνση ξένων άμεσων επενδύσεων στον τομέα ΤΠΕ
• Θεσμική διευκόλυνση δικτύωσης και συνεργασιών
• Πριμοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων
• Δημιουργία χώρων συνάντησης επιχειρήσεων με startups
• Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματιών
• Υποστήριξη της τοποθέτησης νέων προϊόντων στις αγορές
• Δικτύωση με πελατεία για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
• Ενεργή αναζήτηση ξένων επενδυτών για private placements
• Καθοδήγηση νέων επιχειρηματιών για τη δημιουργία επιχειρήσεων.

Οι προσαρμογές που σύμφωνα με τη μελέτη εκτιμάται ότι απαιτούνται σε επίπεδο τεχνογνωσίας είναι οι εξής:
• Ολοκλήρωση ευρυζωνικών υποδομών
• Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων
• Προώθηση δημόσιων και ιδιωτικών data centers
• Στρατηγική επιλογή μοντέλου αξιοποίησης Έρευνας & Ανάπτυξης
• Αξιοποίηση ακαδημαϊκών / ερευνητικών κέντρων για εφαρμοσμένη έρευνα
• Συντόμευση time - to - market νέων προϊόντων
• Δημιουργία προγραμματικών συμφωνιών επιχειρήσεων - ΑΕΙ
• Πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις - sabbaticals επιχειρηματιών σε ΑΕΙ
• Υλοποίηση μέρους του ακαδημαϊκού curriculum σε επιχειρήσεις (διπλωματικές εργασίες)
• Διευκόλυνση επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στον τομέα
• Παροχή επιχειρηματικής στέγης σε startups
• Συνδυασμός τεχνολογικής τεχνογνωσίας με επιχειρηματικό προσανατολισμό.
Τέλος, οι προσαρμογές που συνίστανται για την ενίσχυση της εξωστρέφειας είναι οι εξής:
• Δημιουργία φορολογικών κινήτρων για εξωστρεφή παραγωγή και λειτουργία
• Παροχή επενδυτικών κινήτρων για εξωστρεφή προσανατολισμό
• Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας ελληνικών διπλωματικών αποστολών
• Ενημέρωση εταιριών για εξαγωγικές ευκαιρίες
• Εξοικείωση με ιδιομορφίες ξένων αγορών
• Δικτύωση και επιμερισμός κόστους διείσδυσης σε ξένες αγορές
• Ανεύρεση καναλιών διανομής
• Αναβάθμιση του branding των προϊόντων
• Marketing για ανάδειξη προστιθέμενης αξίας εγχώριων προϊόντων σε ξένες αγορές

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger