6/4/12

Η ΕΕ βοηθά με προγράμματα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επεκταθούν διεθνώς!

Με την ευκαιρία της τρίτης συνάντησης των απεσταλμένων των ΜΜΕ στις Βρυξέλλες ο αντιπρόεδρος κ. Antonio Tajani ανακοίνωσε μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να διεθνοποιηθούν (go international).

Αυτές οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν νέα σχέδια της Ευρωπαικής Επιτροπής να υποστηρίξει clusters Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς των καθαρών τεχνολογιών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιο-τεχνολογίας, και των αθλητικών ειδών, ώστε οι ΜΜΕ να επωφεληθούν πλήρως από την ισχυρή ανάπτυξη στους τομείς αυτούς στην Ασία, τη Λατινική Αμερική, Βόρεια Αμερική και Ρωσία.

Το Ευρωπαικό Helpdesk που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την Κίνα και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας έχει βοηθήσει σημαντικά και με διαδραστικές υπηρεσίες χιλιάδες Ευρωπαικές ΜΜΕ SME Help-desk για την ασφάλεια και προάσπιση της πνευματικής τους ιδιοκτησίας σε αυτή την αγορά «κλειδί».

Επιπλέον, περισσότερα από 600 κέντρα υποστήριξης των επιχειρήσεων του Δικτύου Enterprise Europe Network βοηθούν σημαντικά τις ΜΜΕ να λειτουργούν αποδοτικά στην Ευρώπη αλλά και εκτός των συνόρων αυτής.

Νέες πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να δραστηριοποιηθούν εκτός των εθνικών τους συνόρων

1. Βελτίωση της απόδοσης των συνεργατικών σχηματισμών (clusters)
Οι συνεργατικοί σχηματισμοί παρέχουν ένα γόνιμο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, τις βοηθούν να συνεργαστούν με ερευνητικά ιδρύματα προμηθευτές καθώς και τους πελάτες και τους ανταγωνιστές που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός συνεργατικών σχηματισμών(clusters) στην Ευρώπη - πάνω από 1.000 - και σχεδόν τόσο πολλές οργανώσεις συνεργατικών σχηματισμών (εκ των οποίων 495 έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας Clusterss), στoυς οποίο οι διαχειριστές clusters θα οργανωθούν. Μπορούν να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.
Για να βελτιώσουν την απόδοσή τους, μια νέα πιλοτική δράση της Eυρωπαικής Επιτροπής επιδιώκει να αναβαθμίσει το προφίλ 25 εμπειρογνωμόνων που εργάζονται σε clusters, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως «πολλαπλασιαστές» και εκπαιδευτές άλλων clusters έτσι ώστε να μπορούν να βοηθούν τις ΜΜΕ που ενδιαφέρονται να έχουν εμπορικές δραστηριότητες, παγκοσμίως.
Περίπου 30 αξιολογητές benchmarking (συγκριτικής αξιολόγησης) των clusters θα εκπαιδευτούν και οι οποίοι αναμένεται να αξιολογήσουν περίπου 80 clusters με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Οι 80 οργανώσεις συνεργατικών σχηματισμών θα υπογράψουν την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας Clusters το οποίο θα τους επιτρέψει να προβληθούν διεθνώς και έτσι να προσδώσουν νέες ευκαιρίες συνεργασίας για τις επιχειρήσεις τους.
Τα έργα (projects) θα περιλαμβάνουν 20 οργανώσεις από την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ουγγαρία και την Τουρκία συμπεριλαμβάνοντας περαιτέρω τους εταίρους από τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κροατία, την Ισλανδία, την Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία και Ισπανία. Η συνολική συνεισφορά της ΕΕ θα ανέρχεται σε άνω των € 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.

2. Τα clusters βοηθούν τις ΜΜΕ να διεθνοποιηθούν
Τέσσερα νέα έργα θα βοηθήσουν, επιπλέον, τις ΜΜΕ τα μέλη των ομάδων να βρουν εταίρους για διεθνή συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη διεθνών clusters πέραν των συνόρων της Ευρώπης.
Τα τέσσερα έργα clusters επικεντρώνονται σε:
1. Νέα υλικά και διαδικασίες στις καθαρές τεχνολογίες: Ο στόχος είναι να επιτευχθούν διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας με 6 ομάδες για την αύξηση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών στη Βόρεια και Νότια Αμερική, Ασία, Βόρεια Αφρική και / ή τη Ρωσία για τουλάχιστον 20 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή εργαστήρια Ε&Τ (R&D).
2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αειφόρο ενέργεια: Το έργο επικεντρώνεται σε στρατηγικές διεθνοποίησης της ενεργειακής απόδοσης και τα έξυπνα δίκτυα, σε βασικές αναπτυσσόμενες αγορές όπως των ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική, την Κίνα, την Ινδία και τη Ρωσία, ανοίγοντας το δρόμο για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τις τεχνολογίες σε αγορές-στόχους. Μεταξύ άλλων, θα επιτευχθούν συμφωνίες συνεργασίας με τουλάχιστον 8 διεθνείς εταίρους ενώ θα δημιουργηθούν και 50 επιχειρηματικές ευκαιρίες για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
3. Η Βιοτεχνολογία διασχίζει τα σύνορα: Μια κοινή στρατηγική διεθνοποίησης των clusters στον τομέα των βιοεπιστημών θα αναπτυχθεί μέσω της κατανομής των πόρων τεσσάρων προηγμένων Ευρωπαϊκών clusters από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία στις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Βραζιλία, επεκτείνοντας έτσι την προβολή της 4 ομίλων σε όλο τον κόσμο των επιχειρήσεων και την αύξηση των ευκαιριών Ε & Α για τουλάχιστον 16 ΜΜΕ.
4. Αθλητικά είδη και υπηρεσίες: Το έργο θα βελτιώσει την παρουσία των ΜΜΕ στον τομέα των επιχειρήσεων αθλητισμού στις ξένες αγορές, ιδίως για είδη αθλητισμού, τις εγκαταστάσεις, και τα γεγονότα. Το έργο περιλαμβάνει τρία clusters από τη Γαλλία, την Ολλανδία και την Ισπανία και οι αγορές-στόχοι είναι η Βραζιλία και η Ρωσία. Προβλέπονται τουλάχιστον 5 Συμφωνίες συνεργασίας με διεθνείς εταίρους και ΜΜΕ.

3. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας βοηθά τις ΜΜΕ να επεκταθούν στην Κίνα
Σημαντικές αναδυόμενες αγορές με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης όπως η Κίνα, αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για τις Ευρωπαικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις την ΕΕ. Το Γραφείο για την πνευματική ιδιοκτησία (IPR) και τις ΜΜΕ βοηθά τις επιχειρήσεις της ΕΕ να εισέλθουν με ασφάλεια στην κινεζική αγορά, να αντλήσουν πρόσθετα κέρδη και να κερδίσουν νέους πελάτες. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες δωρεάν και περιλαμβάνουν εμπιστευτικές συμβουλές και διαδραστική εκπαίδευση σχετικά με την εγγραφή &κατοχύρωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την πρόληψη της παραχάραξης και αντιγραφής, και να εύρεση αξιόπιστων προμηθευτών.. Το 2011 περίπου 50 + εκδηλώσεις εκπαίδευσης & ευαισθητοποίησης οργανώθηκαν από το γραφείο υποστήριξης ενώ βοηθήθηκαν περίπου 2400 ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη και την Κίνα. Το 2012, το γραφείο υποστήριξης θα αυξήσει την προσφορά της εκπαίδευσης μέσω σεμιναρίων, δημοσιεύοντας video από τις εμπειρίες των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στην Κίνα, και παρέχοντας νέες διαδραστικές μαθησιακές ενότητες επίκαιρων ζητημάτων.

4. Enterprise Europe Network - 600 εταίροι που βοηθούν τις ΜΜΕ να διεθνοποιηθούν
Το Enterprise Europe Network άνοιξε, το 2011, σημεία επαφής στην Ιαπωνία και διπλασίασε την παρουσία του στην κινεζική αγορά. Στη Μεσόγειο υπάρχουν εταίροι στην Αίγυπτο, το Μαρόκο και την Τυνησία. Άλλες νέες χώρες που εντάχθηκαν πρόσφατα το Δίκτυο περιλαμβάνει την Ουκρανία, τη Μολδαβία και Αλβανία.
Το δίκτυο εκτείνεται σε 51 χώρες και αποτελείται από περισσότερους από 600 οργανισμούς-εταίρους που απασχολούν 3.000 εμπειρογνώμονες. Οι κοινοπραξίες που υλοποιούν τις δράσεις του Δικτύου περιλαμβάνουν εμπορικά επιμελητήρια, φορείς παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεων, οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, τεχνολογικά κέντρα και κέντρα καινοτομίας. Οι εταίροι προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων και καινοτομίας σε όλη την ΕΕ και πέραν αυτής.
Το Enterprise Europe Network βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ευρωπαϊκή αγορά. Οι επιχειρήσεις συνεργαζόμενες με τα τοπικά σημεία επαφής του Δικτύου Enterprise Europe Network μπορούν να βοηθηθούν ως εξής:
  • Να αναπτύξουν την επιχείρησή τους σε νέες αγορές
  • Να αποκτήσουν πρόσβαση σε πηγές ή άδειες για νέες τεχνολογίες
  • Να αποκτήσουν πρόσβαση σε Ευρωπαικές πηγές χρηματοδότησης ή επιχορήγησης
Περισσότερες πληροφορίες:
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ 2012 θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 21 Οκτωβρίου
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ 2012 έχει ως στόχο να:
  • παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να προσφέρει η ΕΕ και οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές ως υποστήριξη σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
  • προωθήσει την επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι, και ιδιαίτερα οι νεότεροι σε ηλικία, να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να γίνουν επιχειρηματίες ως επιλογή καριέρας
  • να αναγνωρίσουν τη συμβολή των επιχειρηματιών στην ευημερία της Ευρώπης, την απασχόληση, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.
Τέλος η Σύνοδος για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ 2012 θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 17 Οκτωβρίου. Η σύνοδος θα αφορά στη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger