20/4/12

Καταργούνται περιορισμοί στην ίδρυση επιχειρήσεων ενοικίασης προσωπικού!

Χωρίς να απαιτείται «ειδική εταιρική μορφή» (Α.Ε.) και μετά την πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξης δραστηριότητας και ελέγχου των νόμιμων προϋποθέσεων μπορούν να ιδρύουν Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας και Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης οι ενδιαφερόμενοι. Την κατάργηση των περιορισμών προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε η γ.γ. του υπουργείου Εργασίας Α. Στρατινάκη σε εφαρμογή των ν. 3919/11 και 4038/12. 

Με άλλη εγκύκλιο της γ.γ. προβλέπεται η κατάργηση των περιορισμών που ίσχυσαν για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή. Μεταξύ των άλλων καταργούνται η υποχρέωση να έχουν οι εργάτες επαγγελματικό βιβλιάριο, οι γεωγραφικοί - τοπικοί περιορισμοί για την άσκηση του επαγγέλματος, η υποχρεωτική αμοιβή των προσλαμβανομένων από τα σωματεία ελεύθερων εργατών κ.ά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger