30/4/12

Κλάδος κλωστοϋφαντουργίας: διέξοδος σε εξαγωγές και ενέργεια!

Σε αναζήτηση προσανατολισμού βρίσκεται ο κλωστοϋφαντουργικός κλάδος στη χώρα
μας, καθώς η οικονομική κρίση, εντός κι εκτός ελληνικών συνόρων, πλήττει
πολλαπλά τις επιδόσεις του.


Επιπροσθέτως, προβληματική αποδεικνύεται και η αναζήτηση χρηματοοικονομικής
στήριξης σε ξένους ενδιαφερόμενους επενδυτές, όπως πιστοποιεί η περίπτωση της
Ελληνικής Υφαντουργίας (ΕΛ.ΥΦ.), η οποία εδώ και μήνες βρίσκεται σε συνομιλίες
με τους εκπροσώπους κοινοπραξίας αμερικανικών επενδυτικών κεφαλαίων για τη
στήριξη της αναπτυξιακής της στρατηγικής με νέα κεφάλαια. Με τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της εταιρείας να αγγίζουν τα 64,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2011, η
διοίκηση της ΕΛ.ΥΦ. προχώρησε στη σύναψη δύο νέων μακροπρόθεσμων δανείων ύψους
23,15 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά ότι ο έντονα εξαγωγικός
προσανατολισμός της μπορεί να βελτιώσει τα μεγέθη της φέτος, ενώ προσδοκά στην
άμεση διευθέτηση του ζητήματος επιστροφής εξαγωγικού ΦΠΑ, ύψους 7 εκατ. ευρώ,
που της στερεί πολύτιμα κεφάλαια κίνησης. Παράλληλα, εστιάζει τις προσπάθειές
της για ισχυροποίηση μέσα στο 2012 της παρουσίας της στη Β. Αφρική, μέσω της
θυγατρικής Blu Cotoni, ενώ σε ό,τι αφορά τη θυγατρική «Ελληνική Ενεργειακή
Α.Ε.», έχει λάβει αδειοδότηση για παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά ισχύος 1,7
ΜW και έχει υποβάλει αίτηση για άλλα 2 Εν αναμονή της οριστικής απόφασης του
υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την έγκριση του
σχεδίου διάσωσης και αναδιάρθρωσής της εξακολουθεί να τελεί η «Βαρβαρέσος Α.Ε.»,
από τον Δεκέμβριο του 2010, οπότε το σχετικό σχέδιο έλαβε την έγκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εταιρεία διατηρεί το εξαγωγικό της προφίλ παρά τις
δυσκολίες, διαθέτοντας στις αγορές του εξωτερικού ποσοστό άνω του 70% του
ετήσιου κύκλου εργασιών, ποσό που αντιστοιχεί σε 12,72 εκατ. ευρώ για το 2011.
Το ίδιο έτος, η εισηγμένη πέτυχε να μειώσει τις ζημίες μετά φόρων σε 3,55 εκατ.
ευρώ, από 4,12 εκατ. ευρώ το 2010.


Σε καλύτερες επιδόσεις το τρέχον, δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2011/12,
προσβλέπει από την πλευρά της η διοίκηση της Επιλέκτου. Η εταιρεία έχει
εξασφαλίσει μεγάλο μέρος πρώτων υλών με δικά της αποθέματα, διατηρώντας σταθερό
μεσοσταθμικό κόστος για το υπόλοιπο της τρέχουσας χρήσης κι εκτιμά ότι η ζήτηση
θα είναι βελτιωμένη το τρέχον διάστημα συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο.
Παράλληλα, η διοίκηση της Επιλέκτου προχώρησε σε σύναψη επιχειρησιακής σύμβασης
με τους εργαζομένους, μειώνοντας τις αποδοχές τους για ένα χρόνο, ενώ στόχος της
παραμένει η μείωση των ζημιών. Σημειώνεται ότι ο συνολικός δανεισμός του ομίλου
αγγίζει τα 73,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών ειδών
αντιστοιχούν σε 78% του κύκλου εργασιών εντούτοις.

Τέλος, σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε ο κύκλος εργασιών της Κλωστοϋφαντουργίας
Ναυπάκτου το 2011, υποχωρώντας κατά 52,4%, ως συνέπεια της απουσίας πωλήσεων
νημάτων λόγω εξάντλησης των υφιστάμενων αποθεμάτων, αλλά και της μείωσης της
απασχόλησης. Ωστόσο, παραμένουν καλές οι συνθήκες ρευστότητας της εταιρείας. Η
διοίκηση του ομίλου σημειώνει ότι το 2011 δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο
έτος, καθώς η τιμή του βάμβακος κατά το πρώτο εξάμηνο έσπασε όλα τα ρεκόρ λόγω
της παγκόσμιας έλλειψης για φυσικό προϊόν. Η ΚΛΩ.ΝΑ. θεωρεί την αγορά της
θυγατρικής Ενεργειακή Πηνείας την ασφαλέστερη επένδυση κεφαλαίων, καθώς είναι
εξασφαλισμένα τα έσοδα από την παραγωγή και την πώληση
ρεύματος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger