20/4/12

Καταργείται η υποβολή τιμοκαταλόγων χονδρικής στο ΥΠΑΑΝ!

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής τιμοκαταλόγων χονδρικής, με κάθε μεταβολή τιμών, στην Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τη νέα Αγορανομική Διάταξη (ΑΔ 2/2012).
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αγορανομική Διάταξη (ΑΔ), αντί της υποβολής τιμοκαταλόγων σε κάθε μεταβολή των τιμών οι χονδρεμπορικές επιχειρήσεις θα καταθέτουν μία φορά το χρόνο (ορίζεται σαφές χρονικό διάστημα) απολογιστικά στοιχεία στο υπουργείο, βάσει συγκεκριμένου υποδείγματος. Η σχετική ΑΔ θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή, καθώς έχει ήδη υπογραφεί από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Σωκράτη Ξυνίδη και ορίζεται ότι τίθεται σε ισχύ την επόμενη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Όπως ορίζεται στην ΑΔ 2/2012, απολογιστικά στοιχεία στο υπουργείο ανά κωδικό προϊόντος, θα υποβάλλουν μία φορά το χρόνο οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες, τα συνεταιριστικά εργοστάσια παραγωγών, οι εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν και πωλούν χονδρικώς στην εγχώρια αγορά είδη και οι πωλήσεις τους ανέρχονται τουλάχιστον στα 10 εκατ. ευρώ.
Επίσης, υπόχρεες υποβολής στοιχείων είναι και επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες κατά την τελευταία κλεισμένη οικονομική χρήση είχαν ετήσιο κύκλο εργασιών 2 εκατ. ευρώ και άνω.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η κατάργηση της υποχρεωτικής υποβολής τιμοκαταλόγων χονδρικής θα εντείνει τον ανταγωνισμό στην αγορά, τόσο προς όφελος των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών, διότι όπως έχει διαπιστωθεί, το ισχύον σύστημα υποβολής των τιμοκαταλόγων λειτουργεί στρεβλωτικά προς τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου, οι τιμοκατάλογοι χονδρικής που υποβάλλονταν μέχρι τώρα στο υπουργείο, τις περισσότερες φορές ήταν πλασματικοί και με τιμές που εν τέλει χρησιμοποιούνταν από την αγορά ως λιανικές.
Στόχος της αλλαγής που έγινε, είναι με το νέο καθεστώς οι λιανοπωλητές να αποκτήσουν αυξημένα περιθώρια διαπραγμάτευσης με τους χονδρεμπόρους και να πιεστούν πτωτικά οι τιμές που θα αγοράζουν, στη χονδρική, τα προϊόντα της επιλογής τους.
Μάλιστα, για τη διευκόλυνση της διαπραγματευτικής δύναμης των λιανοπωλητών έναντι των χονδρεμπόρων, ορίζεται ρητά στην αγορανομική διάταξη: «Οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες και οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης, που πωλούν είδη, ανεξάρτητα από την αγορανομική κατηγορία κατάταξης τους, έχουν την υποχρέωση όπως, γνωστοποιούν εγγράφως (συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail) τις τιμές πώλησης των ειδών τους (χωρίς Φ.Π.Α.) στον εκάστοτε δυνητικό αγοραστή».
Πέραν από τα προβλεπόμενα στοιχεία που καλούνται και υποβάλλουν οι υπόχρεες επιχειρήσεις, υπογραμμίζεται ότι ο ειδικός γραμματέας της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς μπορεί να ζητεί με έγγραφη κλήση του πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της απολογιστικής τιμής πώλησης του προϊόντος, του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας, καθώς επίσης μπορεί να ζητεί και άλλα στοιχεία, όπως ενδεικτικά, τον ισολογισμό των επιχειρήσεων, τη γενική εκμετάλλευση, τις αναλυτικές κατά κλάδο εκμεταλλεύσεις, τις καρτέλες αποθήκης, τα αποθέματα, τα τιμολόγια, τα στοιχεία κόστους ή λοιπά οικονομικά στοιχεία. Η αρμόδια υπηρεσία επιπλέον, μπορεί να πραγματοποιεί και αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις για να εξακριβώσει αν είναι αληθή τα αποσταλθέντα στοιχεία.
Σε περίπτωση μη υποβολής εντός της τασσόμενης προθεσμίας των προβλεπομένων στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο 20.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση που τα στοιχεία είναι αναληθή ή ανακριβή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Τέλος, στην περίπτωση που επιχείρηση εντός 24 μηνών υποπέσει σε νέα παράβαση, το ύψος των προστίμων διπλασιάζεται.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger