24/4/12

Μέχρι 580 εκ. ευρώ εγγυήσεις δανείων για επιχειρήσεις μέσω του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας

Δάνεια προς επιχειρήσεις για κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις έως 580 εκατ. ευρώ μέσω των τραπεζών θα εγγυηθεί το ΕΤΕΑΝ. Οι εγγυήσεις θα δοθούν μέσω του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας που συστήνεται, αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, διευρύνοντας τα Ταμεία που έχει συστήσει μέχρι σήμερα η ΕΤΕΑΝ για τη στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας θα χρηματοδοτηθεί με 150 εκατ. ευρώ και θα δώσει εγγυήσεις έως και το τριπλάσιο αυτού του ποσού, δηλαδή μέχρι 450 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό των δανείων που θα χορηγηθεί μπορεί να φτάσει έως τα 580 εκατ. ευρώ και θα διοχετευθούν στην αγορά μέσω των εμπορικών τραπεζών, η πλειοψηφία των οποίων προσήλθε στο στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος που προκήρυξε η ΕΤΕΑΝ και έληξε στις αρχές Απριλίου.

Αποδέκτες θα είναι νεοσύστατες, νέες, υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν έως 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια που θα χορηγηθούν θα αφορούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων προϋπολογισμού από 10.000 έως 80.000 ευρώ ή δάνεια από 10.000 έως 500.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η επιχορήγηση εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου που εντάχθηκε σε πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων.

Αντίστοιχα το Ταμείο θα εγγυηθεί δάνεια που θα χορηγηθούν για κεφάλαια κίνησης και τη χρηματοδότηση δαπανών που σχετίζονται με τον εμπορικό κύκλο της επιχείρησης, όπως η αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, καλύπτοντας μια βασική ανάγκη των επιχειρήσεων που το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η έλλειψη ρευστότητας. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις κάθε δαπάνη θα θεωρείται ότι αποσκοπεί στην επέκταση και ανάπτυξη της επιχείρησης και θα είναι επιλέξιμη.

Η διάρκεια του δανείου θα είναι ίση με τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία ξεκινά από 2 χρόνια για τα κεφάλαια κίνησης και μπορεί να φθάνει έως και τα 10 χρόνια για τα επενδυτικά σχέδια, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 2 έως 6 μήνες. Τα επιτόκια των δανείων θα καθορίζονται ελεύθερα από τις ίδιες τις τράπεζες, ενώ το ποσοστό της εγγύησης που θα χορηγεί το Ταμείο διαμορφώνεται στο 70% έως 80% του δανείου.

Τα προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας θα υποκαταστήσουν από την αρχή του επόμενου χρόνου το πρόγραμμα της ΕΤΕΑΝ, που αφορά την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, ενώ οι εγγυήσεις θα πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί έως το τέλος του 2015.

Το συνολικό ποσό πληρωμής καταπτώσεων εγγυήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τα 120 εκατ. ευρώ. Οι τράπεζες από την πλευρά τους θα μπορούν να πάρουν πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή εμπράγματες) έως το 50% του αρχικού ποσού του δανείου, χωρίς ωστόσο να επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης ή μοναδικής κατοικίας του φορέα της επιχείρησης. 

Σημειώνεται ότι η ΕΤΕΑΝ έχει δημιουργήσει και λειτουργεί ήδη τρία ταμεία χαρτοφυλακίου, το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον, το Επιχειρηματικότητας, που διαχειρίζεται με τη σειρά του πέντε δράσεις, και το ΕΝΑΛΙΟ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger