20/3/12

Ολοκληρώθηκε η παραλαβή των αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός" σε Αττική, Μακεδονία και Αιγαίο!

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής των προτάσεων, που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός" στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Αναλυτικότερα, μετά τη στατιστική επεξεργασία των παραληφθεισών προτάσεων προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία, για τις εξής περιφέρειες:

Αττική
Παραληφθείσες προτάσεις: 181
Συνολικός Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός προτάσεων: 25.356.044,72 €
Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη: 12.678.022,36 €

Νότιο Αιγαίο
Παραληφθείσες προτάσεις: 111
Συνολικός Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός προτάσεων: 14.462.182,35 €
Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη: 7.231.091,18 €

Βόρειο Αιγαίο
Παραληφθείσες προτάσεις: 15
Συνολικός Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός προτάσεων: 1.424.864,19 €
Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη: 712.432,10 €

Κεντρική Μακεδονία
Παραληφθείσες προτάσεις: 97
Συνολικός Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός προτάσεων: 12.542.083,63 €
Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη: 6.271.041,82 €

Δυτική Μακεδονία
Παραληφθείσες προτάσεις: 13
Συνολικός Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός προτάσεων: 1.448.593,80 €
Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη: 724.296,90 €

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger