7/3/12

Επενδυτικός Νόμος: ευκαιρία για επενδύσεις και χρηματοδότηση, Απρίλιο ο επόμενος κύκλος!


O Νέος Επενδυτικός Νόμος αποσκοπεί στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονο­μία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υπο­δομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.
 
Τα σημαντικότερα σημεία του Ν. 3908/2011 έχουν ως εξής:

Ενισχυόμενες επιχειρήσεις
  • Είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια.
  • Έχουν την μορφή Ατομικής επιχείρησης, Εμπορικής εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) ή Συνεταιρισμού.
  • Από το χρόνο έναρξης της επένδυσης, τηρούν Βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
  • Εάν είναι υπό ίδρυση εταιρεία, θα συσταθεί εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής της και πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.
  • Εάν το επενδυτικό σχέδιο είναι άνω των 300.000,00€, η επιχείρηση έχει τη μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού (όχι ατομικής επιχείρησης), ή θα την αποκτήσει εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής της και πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.
  • Δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του επενδυτικού νόμου.
  • Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στους ακόλουθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπως παρουσιάζονται παρακάτω:
Κ.Α.Δ. 2008 -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 
01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (με σχετική υπουργική απόφαση εξειδικεύονται τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου κλάδου)
 
02 Δασοκομία και υλοτομία (με σχετική υπουργική απόφαση εξειδικεύονται τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου κλάδου)
 
03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (με σχετική υπουργική απόφαση εξειδικεύονται τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου κλάδου)
 
06 έως 09 Ορυχεία και λατομεία


 
10 έως 33 Μεταποίηση (εξαιρούνται ο τομέας του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας)
 
35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (εξαιρείται ο ΚΑΔ 35.11.10.09 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα)
 
36 έως 39  Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
 
42 Από τον ΚΑΔ αυτό εντάσσεται μόνο η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές
 
49 έως 53 Μεταφορά και αποθήκευση
 
55 Καταλύματα (υπάγονται η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων μόνο εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων). Τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα επιπλωμένα διαμερίσματα ανεξάρτητα από την κατηγορία δεν υπάγονται στις ενισχύσεις του επενδυτικού νόμου 3908/11
 
58 Εκδοτικές δραστηριότητες
 
59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
 
61 Τηλεπικοινωνίες
 
62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβούλων και συναφείς δραστηριότητες
 
63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
 
72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
 
74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
 
82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
 
87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον
 
91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
 
95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger