8/3/12

80 δράσεις από την κυβέρνηση για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα!

Σε 80 επιμέρους δράσεις πολιτικής για την άρση των πλέον σημαντικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας παρουσιάζει στην ιστοσελίδα του (www.mindev.gov.gr) το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης «Ελλάδα Φιλική στις Επιχειρήσεις» ποικίλλουν από διοικητικού χαρακτήρα πράξεις (π.χ. έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων ή Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, Εγκυκλίων κοκ) έως νομοθετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς ψήφιση.

Η σημασία των δράσεων προκύπτει και από το γεγονός ότι οι προτάσεις εξειδικευμένων δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης αφορούν τους πέντε επιμέρους δείκτες που συγκροτούν το Δείκτη Ευκολίας του Επιχειρείν (Ease of Doing Business) που έχει διαμορφώσει και παρουσιάζει κάθε χρόνο η Παγκόσμια Τράπεζα στην ετήσια έκθεσή της με τίτλο “Doing Business”.

Σύμφωνα πάντα με το χρονοδιάγραμμα, περισσότερες από 50 δράσεις από τις συνολικά 80 έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσής τους εντός του πρώτου τριμήνου του 2012. Ενώ επισημαίνεται ότι η υλοποίηση όλων των δράσεων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που έχουν ήδη συμφωνηθεί και αναφέρονται στους πίνακες που επισυνάπτονται.


Αναλυτικά τα εμπόδια επιχειρηματικότητας που αντιμετωπίζονται και η κατανομή των σχετικών δράσεων έχουν ως εξής:

-Δυσλειτουργικά εταιρικά μορφώματα – 3 δράσεις
-Χωροθέτηση / Περιβαλλοντικές Άδειες – 21 δράσεις
-Άδεια εγκατάστασης/Οικοδομική Άδεια – 5 δράσεις
-Άδεια Λειτουργίας Τουριστικών Επιχειρήσεων – 1 δράση
-Υψηλό Κόστος εκτελωνισμού – 1 δράση
-Γραφειοκρατικά εμπόδια στην απόκτηση αδειών εξαγωγής – 1 δράση
-Πολυπλοκότητα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) – 1 δράση
-Στρεβλώσεις στη λειτουργία των αγορών καυσίμων, φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού & κινητής τηλεφωνίας –12 δράσεις
-Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής – 1 δράση
-Απαίτηση επαναληπτικής ενημέρωσης δημοσίων υπηρεσιών για το ίδιο γεγονός – 1 δράση
-Περίπλοκη διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλου – 1 δράση
-Αναγκαστικές κατά τον Νόμο 2643/1998 προσλήψεις – 1 δράση
-Καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αιτήσεων επιστροφής εισφορών από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης –1 δράση
-Χρονοβόρες/περίπλοκες διαδικασίες για τη μετάκληση μισθωτών σε σχέση εξαρτημένης εργασίας όταν πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών με υψηλά προσόντα – 1 δράση
-Περιορισμοί στην απόκτηση αδειών Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.) – 1 δράση
-Άδεια μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων – 1 δράση
-Περιορισμοί στη μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων – 1 δράση
-Περιορισμοί στην απόκτηση από τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων άδειας Βυτιοφόρων Ιδιωτικής Χρήσης (Β.Ι.Χ.) – 1 δράση
-Διπλή φορολογία επιχειρήσεων – 1 δράση
-Παράνομο εμπόριο – 3 δράσεις
-Ανεπαρκής διοικητικός έλεγχος των αγορών – 1 δράση
-Πολύπλοκη διαδικασία συμμετοχής των επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου και δυσανάλογος χρόνος που παρέρχεται μεταξύ της προκήρυξης του διαγωνισμού και την εκτέλεση και αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος – 4 δράσεις
-Έλλειψη διαφάνειας ως προς τις δαπάνες που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα – 1 δράση
-Επιτάχυνση υλοποίησης ΕΣΠΑ 2007-2013 – 3 δράσεις
-Κίνητρα Εμπορικής Εκμετάλλευσης Καινοτομιών – 2 δράσεις
-Έκπτωση δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας – 7 δράσεις
-Χρονοβόρα διαδικασία εκκαθάρισης επιχείρησης – 3 δράσεις

Στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης συμμετέχουν τα ακόλουθα 12 υπουργεία: Οικονομικών (ΥπΟΙΚ), Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥπΑΑΝ), Εργασίας (ΥΕΚΑ) και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥπΥΜεΔι), Εσωτερικών (ΥπΕσ), Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ), Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜ), Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥπΠοΤ), Εξωτερικών (ΥπΕξ), Προστασίας του Πολίτη (ΥΠτΠ) και υπουργείο Δικαιοσύνης (ΥπΔ).euro2day.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger