12/3/12

Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών!

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που λειτουργούν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση», διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας.

Στον περσινό διαγωνισμό έλαβαν μέρος υποβάλλοντας την επιχειρηματική τους ιδέα 67 ομάδες από όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου και 26 από αυτές ύστερα από συμβουλευτική καθοδήγηση από αξιόλογους μέντορες προέβησαν στη σύνταξη του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Τα επιχειρηματικά σχέδια αξιολογήθηκαν από έμπειρα στελέχη του ΕΟΜΜΕΧ αναδεικνύοντας τις 8 καλύτερες επιχειρηματικές προτάσεις.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι σημαντική γιατί κάθε ομάδα που θα προκριθεί θα έχει την ευκαιρία να λάβει:
-εποικοδομητική κριτική για την ιδέα της από έμπειρους ακαδημαϊκούς και αρμόδια επιχειρηματικά στελέχη και
-βοήθεια στην οργάνωση και τεκμηρίωση της πρότασής της.

Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες το πολύ τεσσάρων ατόμων. Ενθαρρύνεται ωστόσο η συμμετοχή τους σε ομάδες και ειδικότερα η ανάμειξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Μέλη της ομάδας μπορούν να είναι και φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων αλλά στην πλειοψηφία τους θα πρέπει να είναι φοιτητές του Ο.Π.Α., ένα μέλος εκ των οποίων θα είναι ο εκπρόσωπος (αρχηγός) της ομάδας.

Ο Διαγωνισμός εξελίσσεται σε τρεις ξεχωριστούς άξονες: Στον πρώτο θα διαγωνιστούν οι επιχειρηματικές ιδέες των προπτυχιακών φοιτητών, στο δεύτερο των μεταπτυχιακών φοιτητών και στον τρίτο των διδακτόρων.

Όταν συσταθούν οι ομάδες, επιλέγουν τον άξονα που θα διαγωνιστούν και υποβάλουν δήλωση συμμετοχής συμπληρώνοντας και αποστέλοντας το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Σε περίπτωση που η ομάδα αποτελείται από φοιτητές μικτού επιπέδου εκπαίδευσης (δηλ. προπτυχιακοί με μεταπτυχιακούς φοιτητές), τότε θα πρέπει να επιλέξουν αν θα διαγωνιστούν στον πρώτο άξονα ή στο δέυτερο.

Θεματικά Πεδία Διαγωνισμού
Αναζητούμε επιχειρηματικές ιδέες που εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:
-Γενική Κατεύθυνση
-Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
-Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Εμπιστευτικότητα
Όλες οι επιχειρηματικές ιδέες θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και το μόνο που θα δημοσιευτεί θα είναι το όνομα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα βραβευτεί μαζί με μία σύντομη περιγραφή. Επιπλέον όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και οι Μέντορες θα υπογράψουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό εχεμύθειας σύμφωνα με το οποίο θα τηρούν όλες τις πληροφορίες των προτάσεων που θα τους γνωστοποιηθούν εμπιστευτικές.

Παρόλα αυτά οι υποψήφιοι σε περίπτωση που επιθυμούν να κατοχυρώσουν νομικά την επιχειρηματική τους ιδέα μπορούν να απευθυνθούν στους αντίστοιχους οργανισμούς.

Στάδια Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός εξελίσσεται σε 2 στάδια:

Α’ Στάδιο
Το πρώτο στάδιο επικεντρώνεται στην επιχειρηματική ιδέα, που είναι η ουσιαστική βάση της επιχείρησης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι φοιτητές καλούνται να γράψουν μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής τους ιδέας που δε θα ξεπερνάει τις 3 σελίδες, σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά κάνοντας upload το Έντυπο εδώ.

Όλες οι επιχειρηματικές προτάσεις θα αξιολογηθούν από μια Επιστημονική Επιτροπή που στελεχώνεται από καθηγητές, μέλη συλλογικών φορέων επιχειρηματικότητας και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου. Η επιτροπή αξιολόγησης στο στάδιο εύρεσης της καλύτερης επιχειρηματικής ιδέας θα κρίνει τις επιχειρηματικές προτάσεις με κριτήρια την καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα, την τεκμηρίωση, τη σύσταση της επιχειρηματικής ομάδας και την πληρότητα αναφορικά με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Στη συνέχεια θα προκριθούν και θα περάσουν στο επόμενο στάδιο οι 25 καλύτερες ιδέες.


Προθεσμία Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας: Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Σημείωση: Όλες οι ομάδες θα λάβουν σχόλια (feedback) για το παραδοτέο τους, ασχέτως του επίπεδου του διαγωνισμού στο οποίο θα φτάσουν.

Β’ Στάδιο
Στο στάδιο αυτό οι φοιτητές καλούνται να συντάξουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να έχει έκταση έως 25 σελίδες Α4, μαζί με τα περιεχόμενα, τα σχεδιαγράμματα, τους πίνακες και τα παραρτήματα. Η γραμματοσειρά θα είναι Arial με μέγεθος 11, διάστιχο 1,5 και πλήρη στοίχιση. Σκοπός του σταδίου αυτού είναι η επιχειρηματική ιδέα της ομάδας να καταλήξει στη σύνταξη ενός πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου που θα μπορεί να οδηγήσει στην ίδρυση επιχείρησης και θα είναι επαρκές για να αξιολογηθεί από πιθανούς χρηματοδότες. Εργαλεία και οδηγίες πρότυπα για τη σύνταξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου θα δοθούν σε νεότερη ανακοίνωση.

Σεμινάρια - Workshops
Οι ομάδες των φοιτητών που θα προκριθούν στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού,

1. Θα παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο όπου θα λάβουν καθοδήγηση για τη συγγραφή λεπτομερούς Επιχειρηματικού Σχεδίου, για τη μετατροπή της ιδέας τους σε επιχειρηματική δραστηριότητα.

2. Θα συμμετάσχουν σε εξειδικευμένα workshops σε θέματα Μάρκετινγκ και Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού.

Συμβουλευτική καθοδήγηση
Κάθε ομάδα ανάλογα με το περιεχόμενο της επιχειρηματικής της ιδέας θα αντιστοιχηθεί σε έναν αρμόδιο μέντορα κατάλληλο να μπορεί να απευθύνεται σε αυτόν για υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση στη σύνταξη του επιχειρηματικού της σχεδίου. Στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την τελική παράδοση των επενδυτικών σχεδίων, παράλληλα με τα workshops που θα μπορούν να παρακολουθούν οι φοιτητές θα πραγματοποιηθούν και συνεδρίες συμβουλευτικής καθοδήγησης μεταξύ των φοιτητών και του αντίστοιχου μέντορα, προκειμένου οι ομάδες να λάβουν απαντήσεις και επισημάνσεις σε θέματα που ενδεχομένως να τους έχουν προβληματίσει στη σύνταξη του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Στην τελική φάση του διαγωνισμού θα γίνει η ανακοίνωση των νικητών, η παρουσίαση των επιχειρηματικών τους προτάσεων και η βράβευση.

Βραβεία
Τα επιχειρηματικά σχέδια θα αξιολογηθούν από μία αρμόδια επιτροπή, η οποία θα επιλέξει προς βράβευση τα καλύτερα από κάθε θεματική ενότητα για κάθε άξονα του διαγωνισμού ξεχωριστά. Τα βραβεία θα αντιστοιχούν σε ένα συμβολικό χρηματικό έπαθλο. Επιπλέον σε όλους τους φοιτητές που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής από το Πανεπιστήμιο.

Χρονοδιάγραμμα
-20 Μαρτίου 2012: Εκδήλωση Προβολής του Διαγωνισμού
-26 Μαρτίου 2012: Προθεσμία Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας
-2 Απριλίου 2012: Ανακοίνωση των 25 καλύτερων ιδεών
-5 Απριλίου 2012: Σεμινάριο για καθοδήγηση στην υλοποίηση των Business Plans
-25 Μαΐου 2012: Προθεσμία Υποβολής των Business Plans 6 Ιουλίου 2012: Ανακοίνωση νικητών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger