24/3/12

Καλή πορεία για τις εξαγωγές ελαιολάδου και το Νοέμβριο!

Συνεχίστηκε η καλή πορεία που παρουσίασαν οι εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου το πρώτο εννεάμηνο του 2011 και τον Νοέμβριο, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 12,83%, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του προηγουμένου έτους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, που συγκέντρωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα επεξεργάστηκε το τμήμα στατιστικής του Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγικού Εμπορίου, κατά την διάρκεια του πρώτου ενδεκάμηνου του 2011 έχουν εξαχθεί από την χώρα μας 71.687,17 τόνοι του προϊόντος, αξίας 187.921,81 χιλιάδων ευρώ, έναντι 62.472,52 τόνων παρθένου ελαιολάδου που εξήχθησαν το πρώτο ενδεκάμηνο του 2010 και απέφεραν αξία 166.555,49 χιλιάδων ευρώ, με την μεταβολή να διαμορφώνεται στο θετικό ποσοστό για το 2011 12,83%.


Συνολικά, οι εν λόγω εξαγωγές αφορούν 35 χώρες, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός, οι οποίες είναι απλωμένες σε πέντε ηπείρους, δηλαδή σε Ευρώπη, Ασία, Ωκεανία, Αφρική και Αμερική (Βόρεια και Νότια).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξαγωγές σε Μάλτα, Ολλανδία και Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου εμφανίζονται με τριψήφια ποσοστά ανόδου, τα οποία αντίστοιχα έχουν ως εξής: Μάλτα: 468,82% (84,35τόνοι το 2011 – 24,76 τόνοι το 2010), Ολλανδία: 360,44% (687,16 τόνοι το 2011 – 33,19 τόνοι το 2010), και Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα: 100,42% (102,5 τόνοι το 2011 – 97,38 τόνοι το 2010).

Σημαντική είναι, επίσης, η μεταβολή των εξαγωγών προς Ιταλία που φθάνει το 26,71%, η οποία παραμένει ο υπ΄ αριθμόν 1 εξαγωγικός προορισμός των ελληνικών παρθένων ελαιολάδων, καθώς οι εξαγωγές το 2011 άγγιξαν τους 51.999,43 τόνους (ποσοστό 61,03% των ετήσιων εξαγωγών) έναντι 40.163,95 τόνων το 2010 (ποσοστό 54,75% των ετήσιων εξαγωγών). Δεύτερος εξαγωγικός προορισμός είναι η Γερμανία, όπου και εκεί έχουμε θετική μεταβολή της τάξης του 9,25%.

Ακόμη, σημαντικές διψήφιες θετικές μεταβολές παρουσιάζουν οι εξαγωγές προς: Κίνα(84,21%), Δημοκρατία Νότιας Αφρικής (67,74%), Ρουμανία (62,22%), Φιλανδία (51,12%), Βουλγαρία (45,32%),Ρωσία (35.33%), Ταϊβάν (23,55%), Ουκρανία (15,06%), και Νορβηγία (14,37%).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger