13/3/12

Εξαγωγές: συνεχίζεται η αύξηση αλλά με μικρότερο ρυθμό

Μείωση 14,8% κατέγραψε η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή τον Ιανουάριο, στα 2.263,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.655,1 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 2.625,7 εκατ. ευρώ έναντι 3.916,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2011.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.580,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.437,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Ιανουάριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.226,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.188,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τοναντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 3,2%.

Σχετικά με το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση 8,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο 2010 - 2011.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση 13,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011.

Όσον αφορά στα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών των πετρελαιοειδών, η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει ότι υπολογίζονται σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία. Οι "ελλιπείς τελωνειακές διασαφήσεις", που αφορούν στα πετρελαιοειδή, μετά από τον έλεγχό τους, για τον Ιανουάριο 2011 έχουν ενσωματωθεί στην κατάρτιση των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου. Για αυτή την κατηγορία προϊόντων οι αντίστοιχες διασαφήσεις για τον Ιανουάριο 2012 δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ενσωματωθεί στο σύνολο τους, με αποτέλεσμα τη μη συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου 2012 και Ιανουαρίου 2011. Στην περίπτωση των εισαγωγών πετρελαιοειδών η μη συγκρισιμότητα περιλαμβάνει και τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2011.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger