1/3/12

Αύξηση πωλήσεων αλλά κατακόρυφη πτώση κερδών για τις επιχειρήσεις του κλάδου προϊόντων ντομάτας!


Ο κλάδος των προϊόντων τομάτας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, καθώς κατατάσσει την Ελλάδα σε πολύ υψηλή θέση διεθνώς βάσει της παραγωγής της και παρουσιάζει έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως προκύπτει από πρόσφατη κλαδική μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, παρά την αύξηση των πωλήσεων των επιχειρήσεων προϊόντων τομάτας, το 2010 εμφάνισαν πτώση 45,62% των κερδών, λόγω αύξησης του κόστους πωλήσεων. Στασιμότητα του όγκου κατανάλωσης αναμένεται τη διετία 2011-2012. Έντονος είναι ο ανταγωνισμός στον κλάδο των προϊόντων τομάτας από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Συγκεκριμένα:

Τα μεταποιημένα προϊόντα τομάτας στην εγχώρια αγορά διοχετεύονται στο λιανικό εμπόριο (σουπερμάρκετ, καταστήματα τροφίμων εν γένει) ή κατευθύνονται προς τους χώρους μαζικής εστίασης και τη βιομηχανία, για την παραγωγή άλλων προϊόντων με βάση την τομάτα. Ωστόσο, κυριότερο κανάλι διανομής των εν λόγω προϊόντων αποτελούν τα σουπερμάρκετ.


Μεγάλο ποσοστό της εγχώριας παραγωγής αφορά τον τοματοπολτό, προϊόν που χαρακτηρίζεται από υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις, αφού οι εξαγωγές απορροφούν ποσοστό της τάξης του 80%.

Αναφερόμενη στις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στον κλάδο των προϊόντων τομάτας, η Διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου, επεσήμανε τα εξής:

«Ο κλάδος των προϊόντων τομάτας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από αυξημένη συγκέντρωση, καθώς ελέγχεται από μικρό αριθμό εταιρειών, μεγάλου μεγέθους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα μικρά περιθώρια ανάπτυξης που παρουσιάζει η εγχώρια αγορά, προκαλεί έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες επιδιώκουν την απόσπαση μεριδίου αγοράς από τους ανταγωνιστές τους.

Παράλληλα με τα «επώνυμα» προϊόντα, όπου επικρατεί ανταγωνισμός και σε επίπεδο τιμών, διατίθενται στην αγορά σημαντικός όγκος προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας από μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, γεγονός που εντείνει τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις του κλάδου και κυρίως εκείνες με αμιγώς εξαγωγικό προσανατολισμό, αντιμετωπίζουν οξύ ανταγωνισμό στις διεθνείς αγορές από προϊόντα τομάτας άλλων χωρών, τα οποία διατίθενται σε τιμές χαμηλότερες από αυτές των εγχωρίως παραγομένων».

Η συνολική φαινομενική κατανάλωση προϊόντων τομάτας εμφάνισε αυξομειώσεις την περίοδο 2002-2010. Το 33,6% της συνολικής εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης αφορούσε (το 2010) αποφλοιωμένη τομάτα και ακολούθησε ο χυμός τομάτας με ποσοστό 29,4%.

Η εγχώρια αγορά προϊόντων τομάτας θεωρείται «ώριμη» με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, τη διετία 2011-2012 αναμένεται στασιμότητα του όγκου κατανάλωσης.

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση του παραγωγικών επιχειρήσεων προϊόντων τομάτας με τη χρήση επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Περαιτέρω, συνετάχθη ο ομαδοποιημένος ισολογισμός των 5 κορυφαίων βιομηχανιών της αγοράς, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2009 και 2010.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων αυτών αυξήθηκαν κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους πωλήσεων με μεγαλύτερο ρυθμό (8,9%) οδήγησε στην επιδείνωση του μικτού κέρδους και στην πτώση του λειτουργικού αποτελέσματος (-46,2%). Ως εκ τούτου, το καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου εισοδήματος) των επιχειρήσεων το 2010 υποχώρησε κατά 45,62%.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Powered by Blogger